Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

Jaarplan

In het jaarplan van BOOR is de begroting opgenomen, maar ook de te realiseren doelstellingen die voortvloeien uit het strategisch beleidsplan. Hieronder zijn de jaarplannen van BOOR te downloaden.

 

Hogere onderwijskwaliteit in een financieel gezonde organisatie

In het jaarplan 2015 spreken wij met trots onze ambitie uit: BOOR Verbetert. Het accent voor komend jaar ligt op een hogere onderwijskwaliteit in een financieel gezonde organisatie.

 

Wij gaan met elkaar het beste onderwijs verzorgen. BOOR heeft zich voor komend jaar ten doel gesteld dat er geen zwakke scholen of afdelingen meer zijn. Maar ook scholen met voldoende leeropbrengsten zullen nog beter worden.

Om dit te realiseren is een financieel gezonde en stabiele organisatie nodig. BOOR is op de goede weg. Ook voor 2015 is de verwachting dat het jaar kan worden afgesloten met een positief resultaat. Maar we zijn er nog niet. Voor een gezonde financiële positie is het noodzakelijk om ons weerstandsvermogen op minimaal 10% te brengen. 

Bovenstaande ambities gaan hand in hand met het versterken van de professionele cultuur en een daling van het ziekteverzuim binnen BOOR. Komend jaar zetten we in op het bevorderen van de ontwikkeling van onze medewerkers en het vaststellen van het toekomstperspectief van onze scholen. We werken ook aan het vergroten van de zichtbaarheid van onze openbare identiteit en een passende leeromgeving voor al onze leerlingen. Zij zijn onze inspiratiebron, in hun opdracht zijn we aan het werk. Met passie en enthousiasme. Onze leerlingen verdienen het beste onderwijs!

De doelstellingen uit het jaarplan 2015 zijn financieel vertaald en verwerkt in de begroting 2015 en verder. De begroting laat een voordelig resultaat zien. Dit komt ten goede aan het weerstandsvermogen.