Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

Toezichtkader

De commissie Governance Openbaar Onderwijs heeft een advies uitgebracht over de relatie tussen de gemeente en BOOR. Conclusies zijn onder andere dat het algemeen bestuur van BOOR en de gemeente hun toezichthoudende rol in het verleden onvoldoende hebben uitgeoefend. In het rapport worden diverse aanbevelingen gedaan om deze rol aan beide kanten te versterken.

Een van de acties die naar aanleiding hiervan is ondernomen, is het uitwerken van een toezichtkader. Dit toezichtkader is 4 april 2013 vastgesteld in de gemeenteraad. In de bijlage vindt u de volledige uitwerking.