Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

Bestellen Toolbox

 

Hoe kunt u leerlingen helpen bij het onthouden, begrijpen en toepassen van lesstof?

Als leerkracht schept u de voorwaarden voor het leerproces. U geeft opdrachten en oefeningen met de intentie leerlingen zo goed en efficiënt mogelijk te laten leren. Welke oefeningen zijn het meest geschikt om leerlingen te helpen bij het onthouden, begrijpen en toepassen van de betreffende lesstof? Doel van de Toolbox is om u als leerkracht te ondersteunen bij het kiezen van de juiste opdrachten en oefeningen. Daarnaast stelt de Toolbox u in staat om zelf nieuwe oefeningen te bedenken waarin u gericht een of meerdere strategieën toepast. Al deze strategieën zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

 

Dit boek bevat tien strategieën die samen de Tools van de Toolbox vormen. De strategieën zijn onderverdeeld in drie groepen. De eerste groep bevat drie strategieën die zijn gericht op het Beter Onthouden van lesstof. De tweede groep bestaat uit vier strategieën die tot Beter Begrijpen leiden. De laatste groep van drie strategieën heet Beter Toepassen en is gericht op het beter oplossen van opgaven.

 

Elk hoofdstuk begint met een uitleg over hoe en waarom de strategie tot beter onthouden, begrijpen dan wel toepassen leidt. Deze uitleg besluit met de zogenoemde Actieve ingrediënten van de strategie. Deze Actieve ingrediënten zijn in algemene termen geformuleerd. De bedoeling is dat u op basis van deze Actieve ingrediënten aan de slag kunt met het toepassen van de strategie in uw eigen lessen.

 

Om u hierbij te ondersteunen, hebben we bij vrijwel iedere strategie drie voorbeelden van toepassingen gegeven voor de domeinen taal, rekenen en wereldoriëntatie. Deze voorbeelden hebben verschillende thema’s en zijn uitgewerkt voor de onder-, midden- of bovenbouw. We benadrukken echter dat de strategieën niet domeinspecifiek zijn en in principe in iedere bouw gebruikt kunnen worden.

 

Het is wetenschappelijk bewezen dat alle strategieën het onthouden, begrijpen of toepassen van de leerstof bevorderen. Per strategie geven we een kort overzicht van dit wetenschappelijk bewijs, zodat u een indruk krijgt onder welke omstandigheden de strategie werkzaam is gebleken. Onder het kopje Voorbeeldonderzoek beschrijven we telkens één wetenschappelijk onderzoek iets uitgebreider. Dit betreft een onderzoek waarin het effect van de strategie in de klas is aangetoond. Tot slot vindt u bij elke strategie één of meerdere ervaringen van een leerkracht die aan de slag is gegaan met de strategie in de klas.

 

Bestellen

Deze Toolbox komt beschikbaar voor alle medewerkers binnen BOOR. Werkt u niet binnen BOOR? Dan kan u de Toolbox bestellen door onderstaand formulier in te vullen en door € 10,00 per exemplaar (inclusief btw en verzendkosten) over te maken op rekening NL60RABO0139036350 ten name van stichting BOOR te Rotterdam, onder vermelding van 'Toolbox'. Medewerkers van Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) en de Almeerse Scholen Groep (ASG) betalen € 5,00 per exemplaar. Zodra de betaling is ontvangen, wordt het boek gestuurd naar het opgegeven afleveradres. U ontvangt geen aparte factuur.

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een e-mail sturen aan info@stichtingboor.nl.

 

Bestelling Toolbox

Organisatie


Voornaam*


Tussenvoegsels


Achternaam*


Geslacht*


Telefoon*


E-mail*


Afleveradres*


Postcode*


Plaats*


Aantal exemplaren*


Eventuele opmerkingen


* = Verplichte velden