Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
‹ vorig bericht   bericht 10 van 137   volgend bericht ›

1 september 2017

Feestelijke inluiding van het schooljaar op BOOR Kick off 2017-2018

Op donderdag 31 augustus was de Kick off van BOOR in het Hofplein theater in Rotterdam. Een prachtig moment om het nieuwe schooljaar gezamenlijk in te luiden. Het programma stond in het teken van verbinding met elkaar en burgerschapsvorming. Verbinding, omdat we de unieke kracht van BOOR willen vieren: alle sectoren vertegenwoordigd in één schoolbestuur. En burgerschapsvorming, omdat het openbaar onderwijs hier een cruciale bijdrage in kan leveren. Ons onderwijs is immers van en voor de samenleving.
 
Huub van Blijswijk over burgerschapsvorming
Voorzitter Huub van Blijswijk opende het programma en gaf zijn visie op het oefenen van burgerschap in de school. "We willen kinderen en jongeren vormen in hun bereidheid én hun vermogen om onderdeel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Burgerschap gaat over kunnen en willen participeren." In de optiek van Huub horen burgerschap, vrijheid en democatie bij elkaar. "We willen delen met elkaar wat van waarde is. Ik ben ervan overtuigd dat als iets niet als van jezelf of van je gemeenschap wordt ervaren, dat het dan geen waarde voor je heeft." 

Huub benadrukte dat fouten maken mag, ook in het oefenen van burgerschap. "Juist in onderwijs en opvoeding moet er ruimte zijn voor vallen en opstaan. In het onderwijs zijn we vergevingsgezind. Je mag altijd weer opnieuw beginnen. Kinderen krijgen steeds weer nieuwe kansen. We houden ze op hun weg van groei en ontwikkeling steeds weer even vast, als dat nodig is. Het strekt ons tot eer, dat we kinderen die het moeilijk hebben en het soms ook ons zeer moeilijk maken, er steeds weer bij te halen. Kinderen laat je niet in de steek."

 
 


Leerlingen in debat
De tweede helft van het programma stond in het teken van een lagerhuisdebat. De strijd ging tussen leerlingen van Park16Hoven en de Jacob Maris. Op voorhand hebben ze debatles gekregen van leerlingen van het Wolfert Dalton. Zij waren aanwezig om het jong talent te zien schitteren op het podium van theater Hofplein.

De stelling - Sociale media is de beste manier voor jongeren om met elkaar in contact te staan - wekte bij alle debaters voldoende kracht en energie op. Het ging hard tegen hard en alle leerlingen pakten hun moment. Aan de ene zijde klonken argumenten als 'sociale media zijn sneller, en door ze te gebruiken bespaar je papier en tijd'. Aan de andere zijde wierpen leerlingen tegen dat 'social media niet helpt als je een knuffel nodig hebt' en dat je niet aan een whatsappje kunt zien wat iemand echt voelt. 'Maar daar heb je emoji's voor' klonk het snelle tegenargument.
Debatleider Maarten van Gulik hield het debat uistekend onder controle en de jury bestaande uit wethouder Hugo de Jonge, leerling Wolfert Dalton Dana Vermeulen en voorzitter college van bestuur BOOR Huub van Blijswijk, kreeg de opdracht een winnaar te kiezen. Na een pittig en langdurig juryberaad kwam uiteindelijk de Jacob Maris als winnaar uit de bus. 

Ook geinteresseerd in debatlessen voor kinderen? Bekijk dan eens deze leerlijn debatteren 'basisschool als oefenplaats voor burgerschap'.  


Speech Hugo de Jonge
Tijdens het debat hield wethouder Hugo de Jonge een korte speech over het belang van burgerschapsvorming in het onderwijs. 'De school is de samenleving in het klein' aldus De Jonge. 'De school is de oefenplaats, de plek waar jonge mensen kunnen oefenen in het samenleven, de plek waar jonge mensen de principes leren hanteren die de grondslag vormen van de samenleving. Je leert er te luisteren naar elkaar, elkaar te overtuigen, je te laten overtuigen, je in de ander verplaatsen, nieuwsgierig te zijn.' Ook lichtte hij een tipje van de sluier op over debatteren in de gemeenteraad en hoe hij zich op zulke debatten voorbereidt. 

Stof tot praten
Het debat is tijdens de borrel uitgebreid besproken. De aanwezigen spraken lovend over de durf en het plezier van de leerlingen. Ook de inspirerende woorden van Hugo de Jonge en Huub van Blijswijk over burgerschap gaven veel stof tot praten. Al met al een prachtige start van het schooljaar!