Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

terug naar lijst

Afdelingsleider ISK - Olympia College

De afdeling Internationale Schakelklas (ISK) van het Olympia College verzorgt onderwijs aan leerlingen die niet of weinig Nederlands spreken. Deze leerlingen zijn voornamelijk vluchtelingen en arbeidsmigranten, de zogeheten nieuwkomers. Het doel van het ISK-onderwijs is dat nieuwkomers zo snel mogelijk doorstromen naar het regulier onderwijs. 
Dit betekent dat zij vooral de Nederlandse taal voldoende moeten beheersen. Het onderwijs bestaat daarom voor ongeveer de helft uit NT2-onderwijs.

Aansluitend hierop zijn ook andere vakken zoals rekenen, Engels, burgerschapsvorming en de praktijkvakken zodanig ontwikkeld dat de aansluiting op het regulier onderwijs en de Nederlandse maatschappij zo goed mogelijk verloopt.


Specifiek voor deze functie en in aanvulling op de reeds aanwezige kwaliteiten wordt van de afdelingsleider vereist dat hij/zij ervaring heeft op het gebied van

  • onderwijskundige vernieuwing en implementatie;

  • het werken met en het aansturen van een team;

  • het onderhouden van een zorgvuldig opgebouwd netwerk;

  • het verder bouwen aan een professionele cultuur.


    De afdelingsleider ziet het als een uitdaging om samen met het ISK-team verder te werken aan de kwaliteit van de afdeling en met name de kwaliteitszorg verder vorm te geven.

    De afdelingsleider heeft ook een lesgevende taak.Document
Nadere informatie en solliciteren:

Reacties, uw motivatie en CV, kunt u z.s.m. of uiterlijk 1 december 2017 per e-mail, richten aan mevrouw Monique Helling, directeur Olympia College, via m.helling@olympiacollege.nl.

Geplaatst op:
24 oktober 2017

Reageer:
Zo snel mogelijk

Met ingang van:
1 februari 2018

Werving:
Intern en extern

School:
Olympia College

Deelgemeente:
IJsselmonde

Aantal wtf/fte:
0,8

Salarisschaal:
12

Dagen:
in overleg

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Onderwijsondersteunend personeel