Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

terug naar lijst

logopedist - De Piloot

Vacature

De Piloot is een excellente cluster 4 school voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. De school is direct verbonden aan het Pedologisch Instituut.

De Piloot biedt, vanuit kennis en ervaring, speciaal onderwijs en begeleiding aan kinderen met ontwikkelings- of gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Rekening houdend met de stimulerende en belemmerende factoren van de leerling wordt een positieve bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van de leerling. De school heeft een duidelijk sociaal en gestructureerd klimaat waarbinnen de leerling zich veilig en thuis kan voelen om op een positieve manier zich verder te ontwikkelen. Binnen de school wordt samengewerkt met diverse disciplines waaronder een aantal logopedisten.

De school telt op dit moment ongeveer 400 leerlingen.


Voor het personeel is het werken op De Piloot een uitdaging en een boeiende werkplek als men affiniteit heeft met deze doelgroep. Het creëren van een rustig, ondersteunend en individueel vormgegeven klimaat, waarbinnen didactische en persoonlijkheidsbegeleiding hand in hand gaan, is een mooie opgave die aan veel leerlingen weer schoolplezier geeft.

Het werkklimaat voor de medewerkers is te kwalificeren als bijzonder collegiaal, ondersteunend en zeer betrokken bij leerlingen en collega’s.


Voor de locatie Ommoord zoeken wij z.s.m. een


Logopedist

Het betreft een tijdelijke aanstelling ,met uitzicht op vast, voor het liefst 1,0 wtf. Andere werktijdfactoren zijn altijd bespreekbaar. We zoeken een logopedist die bekend is met de doelgroep (cluster 4) en het werken in een speciale onderwijssetting als een voorrecht beschouwt en bij wie samenwerken centraal staat.

Kernactiviteiten:

 • Het vergroten van de communicatieve redzaamheid van de leerlingen, waardoor de leerling optimaal kan profiteren van het onderwijs.
 • Het zelfstandig verrichten van diagnostisch onderzoek onder andere ten behoeve van  de aanvraag van onderwijsarrangementen.
 • Op inspirerende wijze uitvoering geven aan het behandelen en begeleiden van leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, waarbij specifiek het aanbod van taal en communicatie centraal staat.
 • Uitvoering geven aan het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen in groepslessen.
 • Verantwoordelijk voor het taalaanbod en de communicatie in de groep in samenwerking met de leerkrachten.
 • Opstellen, evalueren en bijstellen van logopedische plannen en ontwikkelingsperspectieven.
 • Het uitvoeren van logopedische plannen in samenwerking met het klassenteam.
 • Adviserende rol aan het klassenteam en/of ouders met  betrekking tot de spraak-taalontwikkeling.
 • Onderhouden van contacten met verwijzers, leerkrachten, intern begeleiders en ouders.
 • Werken in een multidisciplinaire setting.
 • Het verzorgen van een module spraak-taalontwikkeling voor de inservicetraining van nieuwe medewerkers.
 • Het begeleiden van stagiaires van de HBO opleiding logopedie.


Document Nadere informatie en solliciteren:
M. Zerrad
Teamleider bovenbouw en coördinator logopedie.
tel.: 06 47205869
mail: m.zerrad@depiloot.nl

Geplaatst op:
14 november 2017

Reageer:
Zo snel mogelijk

Met ingang van:
Per direct

Werving:
Intern en extern

School:
De Piloot

Deelgemeente:
Alexander

Aantal wtf/fte:
1,0 of anders in overleg.

Salarisschaal:
LB

Dagen:
in overleg af te stemmen

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Onderwijsondersteunend personeel