Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

terug naar lijst

Teamleider - Mytylschool De Brug

 

Mytylschool De Brug – een school voor leerlingen met een  lichamelijke of meervoudig beperking – zoekt voor de SO Basis een:

                                                                             

Teamleider ( 0,8- 1,0 fte) M/V

 

De Brug is een onderwijsinstelling waar leerlingen onderwijs volgen, elkaar ontmoeten en hun talenten ontwikkelen. De school is rolstoeltoegankelijk en voorzien van ondersteunende faciliteiten waardoor kwalitatief goed onderwijs en persoonlijke zorg geboden kunnen worden.  De school heeft drie afdelingen: basisschool, vmbo/havo en Praktisch gericht onderwijs (VSO-P). SO Basis kent drie uitstroomrichtingen, die toeleiden naar deze afdelingen, maar ook naar vervolgonderwijs buiten de Brug.

 

Het onderwijs op SO Basis  richt zich op het vergroten van de competentie, de autonomie en het positieve identiteitsgevoel van leerlingen. In het onderwijs aanbod staan de kernvakken lezen, rekenen, spelling en taal centraal, met daarnaast de sociaal-emotionele ontwikkeling, Leren-Leren en talentontwikkeling (Sport, muziek, drama). De ongeveer 175 leerlingen zijn verspreid over 19 groepen, die ingedeeld zijn naar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 

 

De functie                                                                                                                  
Als één van de twee teamleiders ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, het aannemen van leerlingen, de aansturing van ongeveer 40 werknemers en de dagelijkse gang van zaken van de afdeling. Je werkzaamheden hebben een bedrijf- en beleidsvoerend karakter.  Je werkt daarbij nauw samen met verpleegkundigen en behandelaars van revalidatiecentrum Rijndam. Het team, bestaande uit groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, orthopedagogen en andere specialisten is in ontwikkeling richting een professionele cultuur. Je opereert in een omgeving waarin verschillende belangen samen komen, waarbij het belangrijk is dat je de richting vasthoudt en medewerkers kan meenemen in de ontwikkeling richting een professionele cultuur. Je legt verantwoording af aan de locatiedirecteur.

 

Transitie

Met de komst van Passend Onderwijs wordt een beroep gedaan op het leveren van maatwerk binnen de sector (V)SO. Het gaat niet meer alleen om denken en werken vanuit het medisch model (mogelijkheden en beperkingen), maar juist om denken en werken met resultaatgerichte uitstroomprofielen: arbeid, dagbesteding, vervolgonderwijs. Dit heeft belangrijke consequenties voor de sector. Ten eerste zal de samenwerking tussen scholen en medewerkers versterkt moeten worden. Daarnaast zal het accent van de werkzaamheden komen te liggen op het onderwijskundig aspect van de functie. Wij verwachten dat iedere leidinggevende een actieve bijdrage levert aan het realiseren van deze doelstellingen en is staat de medewerkers in deze verandering mee te nemen.

 

Wij zoeken

Een teamleider die, vanuit verbinding met ouders, leerlingen, samenwerkingspartners, werknemers, directie en BOOR de ontwikkeling richting een professionele cultuur doorzet. Je neemt rekenschap voor je team en je bent op je best als je moet manoeuvreren tussen tegengestelde belangen. Je weet als geen ander mensen mee te nemen in intensieve veranderprocessen en combineert deze talenten met kennis van onze doelgroep. De teamleider is:

 

 

 • Een inspirator die visie vertaalt in beleid en handelen en handelen toetst aan beleid en visie. Hij/zij is nieuwsgierig en toekomstgericht en staat met beide benen in het heden.
 • Een coach, die teams begeleidt in hun professionele ontwikkeling en groei. Hij/zij ondersteunt, geeft vertrouwen en maakt anderen sterker in hun positie.
 • Een verbinder, die mensen inspireert en motiveert samen te werken aan het beste onderwijs.
 • Een regisseur, die faciliteert, mandateert, implementeert, stuurt waar nodig, ruimte biedt waar het kan en snel kan schakelen.
 • Een ambassadeur, die onze school met trots presenteert en vertegenwoordigt en opkomt voor de belangen van de leerlingen en de organisatie.

 

Wij verwachten dat je:

 • ervaring hebt in een relevante leidinggevende functie (in SO of VSO is een pré);
 • theoretische en praktische kennis hebt van (ontwikkelingen in) het speciaal onderwijs, op hoofdlijnen van processen van bedrijfsvoering, van de organisatie van onderwijsprocessen en van de omgeving;
 • inzicht hebt in taak, organisatie en werkwijze van de school;
 • vaardig bent in het aansturen van en het eisen stellen aan professionals, uitvoeren van personeelszorg;
 • goede communicatieve vaardigheden bezit en beschikt over empathisch vermogen
 • vaardig bent in het adviseren en onderhouden van in- en externe contacten;
 • de doelstellingen van openbaar onderwijs onderschrijft;
 • kennis hebt van de vernieuwingen in het SO en VSO;
 • inzicht hebt in de financiering van onderwijs en zorg;
 • op een open manier samenwerkt met de andere leden van het managementteam;
 • een (gecertificeerde) schoolleidersopleiding gevolgd hebt (minimaal basisbekwaam) en/of beschikt over de basiskwalificaties en dat je voldoet aan de criteria voor (her)registratie RADO in het schoolleidersregister PO;
 • humor hebt en kunt relativeren;
 • reflecteert op en actief leert van je ervaringen.

 

Wij bieden

 • een uitdagende werkomgeving met betrokken teamleden en getalenteerde, bijzondere leerlingen
 • mogelijkheid om invloed te hebben op de (boven-) schoolse beleidsvoorbereiding
 • een collegiaal managementteam
 • salariëring conform CAO-PO. Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 4709,- bruto per maand bij een volledige werktijdsfactor. De aanstelling is van tijdelijke aard (schooljaar 2018/2019) met uitzicht op vast.

 Document Nadere informatie en solliciteren:

Ben jij onze nieuwe teamleider? Solliciteer dan vóór 9 september 2018. Dit kan door je CV en motivatiebrief te mailen naar sollicitaties@mytylschooldeburg.nl.

 

Voor nadere inlichtingen ten aanzien van de functie kun je je wenden tot Irene Schaap, 010- 2111774. Er is veel informatie over onze school te vinden op de website: www.mytylschooldebrug.nl.
 
Procedure

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Een geschikte interne collega heeft voorrang. De procedure wordt gevoerd met een benoemingsadviescommissie. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Tjeerd Wildeboer, HR adviseur, via 06-51639644 of tjeerd.wildeboer@stichtingboor.nl.

De eerste gespreksronde is op 17 september 2018, de tweede gespreksronde vindt plaats op 24 september 2018. Een assessment is onderdeel van de procedure.

Stichting BOOR verzorgt openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken, op 78 scholen met ruim 3500 medewerkers voor ongeveer 30000 leerlingen. Samen werken we aan kwaliteit in onderwijs met als kernwaarden onder andere: oog voor talent, toekomstgericht, een sterke binding met de samenleving en betrokkenheid.

De sector SO/VSO van Stichting BOOR is volop in beweging, Directiefuncties kunnen op termijn anders gepositioneerd worden in een nieuwe organisatiestructuur.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Geplaatst op:
16 juli 2018

Reageer voor:
9 september 2018

Met ingang van:
1 oktober 2018

Werving:
Intern en extern

School:
Mytylschool De Brug

Deelgemeente:
Hillegersberg-Schiebroek

Aantal wtf/fte:
0,8 - 1,0

Salarisschaal:
cao po

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Onderwijsondersteunend personeel