zoeken

Toezichtkader

Conform de statuten en het reglement van BOOR verantwoordt het algemeen bestuur van BOOR zich bij de gemeente Rotterdam over haar werkzaamheden. Dat gebeurt aan de hand van het toezichtkader dat de gemeente Rotterdam en BOOR in 2018 zijn overeengekomen. Daarnaast houdt het algemeen bestuur intern toezicht aan de hand van een intern toezichtkader dat jaarlijks wordt vastgesteld.