Verantwoorde openbaarmaking (responsible disclosure)

Bij stichting BOOR vinden wij de veiligheid van onze informatiesystemen (internet, softwarepakketten en bijbehorende hardware) erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek (kwetsbaarheid) is.

 

Wij vragen u een bijdrage te leveren aan de veiligheid van informatiesystemen en het beheersen van de kwetsbaarheid van informatiesystemen. Dat kunt u doen door de door u ontdekte kwetsbaarheden op verantwoorde wijze bij stichting BOOR te melden. Als u een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we aanvullende (beveiligings)maatregelen kunnen treffen.

 

Wij vragen u:

  • Uw bevindingen te mailen naar security@stichtingboor.nl. Als u de melding alleen versleuteld wilt versturen, meld dit dan in uw e-mail. Wij geven u dan instructies hoe u dit kunt doen;
  • De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aan te passen;
  • De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat deze is verholpen en alle (vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen via de lek direct na het verhelpen van de lek te wissen;
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service (DDoS), spam of applicaties van derden;
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij zeggen toe dat:

  • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid;
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker. Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

 

Geschreven door Floor Terra (responsibledisclosure.nl), bewerkt door stichting BOOR.