ANBI en standaardformulier publicatieplicht onderwijsinstelling

Stichting BOOR is een algemeen nut beogende instelling. Ook wel ANBI genoemd. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Op de website van de Belastingdienst staat hier meer over geschreven. 

 

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op een eigen website, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. BOOR heeft de gegevens op deze website gepubliceerd. Het standaardformulier publicatieplicht onderwijsinstelling is hieronder te downloaden.