Algemeen bestuur

Bestuursvergaderingen

De agenda, vastgestelde verslagen en de kernpunten van de bestuursvergaderingen zijn te vinden op www.boorbestuur.nl/bestuursvergaderingen.

 

Commissies

Het algemeen bestuur heeft drie commissies ingericht: auditcommissie, remuneratiecommissie en een onderwijscommissie. De commissies hebben een voorbereidende en adviserende taak. Het algemeen bestuur neemt de besluiten. 

 

Leden van het algemeen bestuur

 

Marianne van den Anker studeerde Bestuurskunde aan de rijksuniversiteit Leiden. Zij is haar loopbaan gestart als wetenschappelijk onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en na twee jaar vanuit deze rol gaan werken voor de politie Rotterdam-Rijnmond. In die periode heeft ze meerdere boeken gepubliceerd over de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit in Nederland. Aansluitend heeft ze een paar jaar gewerkt als organisatieadviseur voor het Expertisecentrum Integriteit Nederlandse Politie Academie en was van 2004 tot en met 2008 actief voor Leefbaar Rotterdam. Eerst als wethouder veiligheid, gezondheid en emancipatie, later als raadslid. Momenteel werkt ze als zelfstandig ondernemer en zal haar rol binnen het algemeen bestuur actief en met passie vervullen vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie, ondernemerschap en kennis van het openbaar bestuur.

 

Marianne van den Anker heeft binnen het algemeen bestuur als aandachtsgebied Onderwijskwaliteit, Interne en externe communicatie en de communicatie met de gemeente. Tevens is ze lid van de onderwijscommissie.

 

Philip Geelkerken heeft ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring binnen en buiten het onderwijs. Hij is voorstander van openbaar onderwijs en heeft kennis van hedendaagse ontwikkelingen rond governance. Zijn ervaringen als algemeen directeur van VOS/ABB en als voorzitter van een raad van toezicht in het openbaar onderwijs in Den Haag vormen een meerwaarde voor BOOR. Als lid van de commissie Governance openbaar onderwijs Rotterdam heeft hij ruime kennis van de actuele problematiek binnen BOOR.

 

Philip Geelkerken is voorzitter van het algemeen bestuur en heeft als aandachtsgebied Human resource management en is eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Hij heeft tevens zitting in de remuneratiecommissie.

 

Focco Vijselaar houdt zich bezig met met de onderwerpen Financiën en ict. Focco Vijselaar is werkzaam als directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voorheen bekleedde hij diverse andere functies bij het Rijk, onder andere als leidinggevende bij het Ministerie van Financiën en als lid van de bestuursraad bij het Ministerie van EZK. Sinds 2004 woont hij in Rotterdam en zet hij zich actief in voor de jeugd en het openbaar onderwijs in de stad.

Focco Vijselaar is een intelligente, positief kritische en open communicerende toezichthouder. Hij toont goed gevoel voor onderwijs, kinderen en samenleven in de stad Rotterdam. Zijn inhoudelijke kennis en zijn netwerk binnen het Rijk zijn een uitstekende aanvulling op het bestuur.

 

Focco Vijselaar heeft binnen het algemeen bestuur als aandachtsgebied Financiën en ict. Hij heeft tevens zitting in de auditcommissie.

 

Mohamed Acharki studeerde HBO vastgoedmanagement aan Fontys Hogescholen en ging werken bij de gemeente Utrecht bij de dienst Volkshuisvesting en Woningbeheer. Via diverse managementfuncties bij woningcorporatie Mitros maakte hij in 2009 de overstap naar stichting Zayaz, een corporatie in ’s-Hertogenbosch en is daar sinds 2012 (eenhoofdig) bestuurder. Hij is lid van Lente, een regionaal samenwerkingsverband van acht corporaties en daarnaast lid algemeen bestuur van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties. Mohamed heeft een opleiding als toezichthouder aan de Erasmus universiteit gevolgd.
Hij brengt het algemeen bestuur veel kennis van vastgoed en gemeentelijke processen, met een link naar onderwijshuisvesting. Mohamed heeft oprechte belangstelling voor de diversiteit in de stad Rotterdam, komt er met grote regelmaat en wil graag een maatschappelijke bijdrage leveren vanuit zijn achtergrond en ervaring.

 

Mohamed Acharki heeft binnen het algemeen bestuur als aandachtsgebied Huisvesting. Tevens is hij lid van de auditcommissie.

 

 

Jessica van Wingerden promoveerde na haar opleidingen in Personeel & Organisatie en Sociologie in 2016 op de vitaliteit en bevlogenheid van medewerkers en de invloed van positieve interventies daarop. Ze is als research fellow nog verbonden aan de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Erasmus Universiteit, waar zij promoveerde.

Op dit moment is Jessica van Wingerden werkzaam bij de Rabobank Utrecht als executive vice-president. Hiervoor werkte zij bij Schouten & Nelissen directeur van de divisie Onderzoek & Organisatieontwikkeling, waar zij zich richtte op de organisatieontwikkeling van grote organisaties in Nederland. De focus lag daarbij op vraagstukken op het snijvlak van mens en organisatie. Sinds 2011 is zij daarnaast lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank IJsselmonde Drechtsteden, waar zij de remuneratiecommissie voorzit. Ook bij BOOR zal zij de remuneratiecommissie gaan voorzitten. volgt Miriam Scha op in het bestuur en krijgt het onderwerp HRM in portefeuille.


Jessica van Wingerden heeft binnen het algemeen bestuur als aandachtsgebied Human resource management. Zij is tevens voorzitter van de remuneratiecommissie.

 

 

Hamit Karakus heeft een diverse loopbaan achter de rug. Hij begon bij de politie en maakte in 1998 een overstap naar het vastgoed als adjunct-directeur bij Atta Makelaars Rotterdam. Van 2006 tot 2010 was Karakus wethouder bij de gemeente Rotterdam. Momenteel werkt hij als algemeen directeur bij Platform 31, een organisatie gericht op stedelijke en regionale ontwikkeling. Daarnaast is hij algemeen directeur van Onderzoeksinstituut IVO. IVO beantwoordt al 28 jaar onderzoeksvragen en adviesvragen rondom leefstijl, verslaving en zorg.
Hamit Karakus is iemand die werkt vanuit de verbinding. Hij liet merken het onderwijs een warm hart toe te dragen en is volop betrokken bij de samenleving en het bedrijfsleven. We verwachten dat Karakus vanuit zijn helikopterview een interessante bijdrage kan leveren aan het gesprek over de onderwijskundige noden in deze stad. Karakus woont in Rotterdam en beschikt over een breed netwerk in Rotterdam en daarbuiten. Zijn sterke verbondenheid met de Rotterdamse context en zijn grote netwerk maken dat wij het vertrouwen hebben dat hij veel kan betekenen voor onze stichting. We zijn dan ook verheugd dat hij lid is geworden van ons bestuur.

 

Hamit Karakus heeft binnen het algemeen bestuur het onderwerp Onderwijskwaliteit in portefeuille.

 

Rens Knegt is als extern lid verbonden aan auditcommissie.

 

 

De leden van het algemeen bestuur ontvangen vacatiegeld voor het vervullen van hun werkzaamheden.