Algemeen bestuur

Bestuursvergaderingen

De agenda, vastgestelde verslagen en de kernpunten van de bestuursvergaderingen zijn te vinden op www.boorbestuur.nl/bestuursvergaderingen.

 

Commissies

Het algemeen bestuur heeft drie commissies ingericht: auditcommissie, remuneratiecommissie en een onderwijscommissie. De commissies hebben een voorbereidende en adviserende taak. Het algemeen bestuur neemt de besluiten. 

 

Leden van het algemeen bestuur

 

Mariëtte Hamer behaalde haar doctoraal Algemene Taalwetenschap aan de UVA. Zij was in 1984 de oprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, de LSVb. Zowel de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt als emancipatievraagstukken zijn in al haar werkzaamheden belangrijke thema’s.

 

 

Op dit moment is Mariëtte voorzitter en kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Daarvoor was zij onder meer lid Tweede Kamer der Staten Generaal (o.a. fractievoorzitter PvdA en woordvoerder onderwijs) en directeur Stichting Volwassenen Educatie Zuid-Hollandse Eilanden. Ze is mede-initiatiefneemster van wetgeving met betrekking tot openbaar onderwijs.

 

 

Mariëtte Hamer is maatschappelijk betrokken, heeft hart heeft voor de publieke zaak en het onderwijs en is iemand die boven de partijen staat. Zij beschikt bovendien over uitgebreide bestuurlijke ervaring, weet relaties op te bouwen en kent de landelijke, regionale en lokale politiek. Ze is goed bekend met de gemeente Rotterdam, de diversiteit en de grootstedelijke problematiek en kent onze politiek-bestuurlijke context. 

 

 

Mariëtte Hamer is voorzitter van het algemeen bestuur en is eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Zij heeft tevens zitting in de remuneratiecommissie.

 

 

Leen Paape ging na zijn vwo-opleiding naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda en heeft over de jaren heen nog vele opleidingen gevolgd, waaronder die tot Register Accountant. Sinds 2007 is hij hoogleraar Corporate Governance aan de Nyenrode Business Universiteit. Daarvoor was hij onder meer dean & lid University Board, Rector Magnificus en professor Accounting Information Systems aan Nyenrode.

 

Leen vervult diverse toezichthoudende en adviserende posities, als lid en als voorzitter en heeft in het verleden vele andere toezichthoudende en adviserende functies bekleed.

 

 

Ook Leen Paape heeft hart voor de publieke zaak en het onderwijs. Hij kent de gemeente Rotterdam vanuit de Audit & Risicocommissie waarvan hij lid was en vanuit een eerdere positie aan de Erasmus Universiteit. Hij heeft ook bestuurlijke ervaring, hij was als lid van het college van bestuur van Nyenrode verantwoordelijk voor onderwijsvernieuwing en –kwaliteit. Tijdens zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht van het Carmelcollege (2010-2019) was onderwijskwaliteit en -vernieuwing een permanent thema.

 

 

Leen Paape heeft binnen het algemeen bestuur als aandachtsgebied Kwaliteitszorg, Veranderprocessen en Governance. Hij is lid van de onderwijscommissie.

 

 

Focco Vijselaar houdt zich bezig met met de onderwerpen Financiën en ict. Focco Vijselaar is werkzaam als directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voorheen bekleedde hij diverse andere functies bij het Rijk, onder andere als leidinggevende bij het Ministerie van Financiën en als lid van de bestuursraad bij het Ministerie van EZK. Sinds 2004 woont hij in Rotterdam en zet hij zich actief in voor de jeugd en het openbaar onderwijs in de stad.

Focco Vijselaar is een intelligente, positief kritische en open communicerende toezichthouder. Hij toont goed gevoel voor onderwijs, kinderen en samenleven in de stad Rotterdam. Zijn inhoudelijke kennis en zijn netwerk binnen het Rijk zijn een uitstekende aanvulling op het bestuur.

 

Focco Vijselaar heeft binnen het algemeen bestuur als aandachtsgebied Financiën en ict. Hij heeft tevens zitting in de auditcommissie.

 

Mohamed Acharki studeerde HBO vastgoedmanagement aan Fontys Hogescholen en ging werken bij de gemeente Utrecht bij de dienst Volkshuisvesting en Woningbeheer. Via diverse managementfuncties bij woningcorporatie Mitros maakte hij in 2009 de overstap naar stichting Zayaz, een corporatie in ’s-Hertogenbosch en is daar sinds 2012 (eenhoofdig) bestuurder. Hij is lid van Lente, een regionaal samenwerkingsverband van acht corporaties en daarnaast lid algemeen bestuur van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties. Mohamed heeft een opleiding als toezichthouder aan de Erasmus universiteit gevolgd.
Hij brengt het algemeen bestuur veel kennis van vastgoed en gemeentelijke processen, met een link naar onderwijshuisvesting. Mohamed heeft oprechte belangstelling voor de diversiteit in de stad Rotterdam, komt er met grote regelmaat en wil graag een maatschappelijke bijdrage leveren vanuit zijn achtergrond en ervaring.

 

Mohamed Acharki heeft binnen het algemeen bestuur als aandachtsgebied Huisvesting. Tevens is hij lid van de auditcommissie.

 

 

Jessica van Wingerden promoveerde na haar opleidingen in Personeel & Organisatie en Sociologie in 2016 op de vitaliteit en bevlogenheid van medewerkers en de invloed van positieve interventies daarop. Ze is als research fellow nog verbonden aan de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Erasmus Universiteit, waar zij promoveerde.

Op dit moment is Jessica van Wingerden werkzaam bij de Rabobank Utrecht als executive vice-president. Hiervoor werkte zij bij Schouten & Nelissen directeur van de divisie Onderzoek & Organisatieontwikkeling, waar zij zich richtte op de organisatieontwikkeling van grote organisaties in Nederland. De focus lag daarbij op vraagstukken op het snijvlak van mens en organisatie. Sinds 2011 is zij daarnaast lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank IJsselmonde Drechtsteden, waar zij de remuneratiecommissie voorzit. 


Jessica van Wingerden heeft binnen het algemeen bestuur als aandachtsgebied Human resource management. Zij is tevens voorzitter van de remuneratiecommissie en de onderwijscommissie.

 

 

De leden van het algemeen bestuur ontvangen vacatiegeld voor het vervullen van hun werkzaamheden.