Beleid

Het beleid van BOOR voor de komende jaren is vastgelegd in het strategisch beleidsplan. Met het strategisch beleidsplan laat BOOR zien wat het openbaar onderwijs in de komende vier jaar van plan is en waar de ambities liggen.

 

Jaarlijks wordt het beleid verder uitgewerkt in het jaarplan. In het jaarplan zijn naast de begroting, ook de te realiseren doelstellingen die voortvloeien uit het strategisch beleidsplan opgenomen. In het jaarverslag is een overzicht opgenomen van wat er in het betreffende jaar is gebeurd, samen met een financiële verantwoording.

 

Op 28 september 2012 heeft de commissie Governance Openbaar Onderwijs onder leiding van Job Cohen het adviesrapport Het bijzondere karakter van het openbaar onderwijs gewaardeerd en verankerd gepresenteerd.