Gmr po

De gmr primair onderwijs (gmr po) bestaat uit 8 ouders en 8 medewerkers. Samen vertegenwoordigen zij de ouders, leerlingen en medewerkers van de ca. 80 locaties in het basisonderwijs.

 

Als gmr kunnen we meepraten, meedenken en meebeslissen over het beleid van BOOR. We adviseren, toetsen en zijn een aanspreekpunt voor de achterban van ouders, personeel, mr’s van de scholen en de schoolleiding. Minstens zes keer per jaar vergaderen we met het bestuur van BOOR. De gmr heeft vijf rechten: het recht op informatie, het recht op overleg, initiatiefrecht, adviesrecht en instemmingsrecht.

 

Meer over de gmr

Waarom is een gmr belangrijk? Wat doe je als lid van een gmr? En wat moet je daarvoor kunnen? We vertellen er alles over in deze folder!

 

Leden

Bekijk hier de samenstelling van de gmr po.

 

Maak kennis met

Chantal Lauwens, secretaris van de gmr po, is geïnterviewd over haar werk bij BOOR. Haar taken als secretaris van de gmr po kwamen ook aan bod. Klik hier voor een leuke kennismaking met Chantal. 

 

Reglement

Download onderaan deze pagina het medezeggenschapsreglement van de gmr po.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor de gmr po? Wilt u een onderwerp op de gmr-agenda zetten of een keer een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris Marianne de Vries via marianne.devries@stichtingboor.nl.