Over BOOR

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zo'n 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven. 

 

Het is de ambitie van BOOR om maximale kansen te creëren voor onze leerlingen van nu, zodat zij
volwassen wereldburgers worden die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en die weten
hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten. Het onderwijs van BOOR moet dus van hoge kwaliteit,
eigentijds en uitdagend zijn voor elke leerling: Het Best denkbare Openbare Onderwijs in Rotterdam.

 

Om dit te realiseren ligt onze focus voor de komende jaren op:

  • Kwaliteit
  • Identiteit
  • Samenwerken

Lees alles over onze koers in Leerlingen van nu, burgers van morgen