Over BOOR

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zo'n 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven. 

 

Het is de ambitie van BOOR om maximale kansen te creëren voor onze leerlingen van nu, zodat zij
volwassen wereldburgers worden die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en die weten
hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten. Het onderwijs van BOOR moet dus van hoge kwaliteit,
eigentijds en uitdagend zijn voor elke leerling: Het Best denkbare Openbare Onderwijs in Rotterdam.

 

Kwaliteit, identiteit en samenwerking: dat zijn de prioriteiten waar iedereen binnen BOOR aan werkt.
Dat was de afgelopen periode zo en dat blijft zo. We bouwen aan kwaliteitsonderwijs, de
openbare identiteit en de samenwerking met elkaar en met onze omgeving. De koers die we daarbij
willen varen leggen we voor vier jaar (2022-2026) vast in vijf beloften. Beloften aan ouders en
leerlingen, zodat ze weten wat ze mogen verwachten van de scholen van BOOR. En ook beloften aan de medewerkers, zodat zij weten wat ze mogen verwachten van het werken bij BOOR. Dit is de
bijdrage van BOOR aan de ontwikkeling van Rotterdam.

 

Deze beloften staan omschreven in onze koers Sta open. Klik hier voor meer informatie over onze koers.