zoeken
‹ vorig bericht   bericht 1 van 211   volgend bericht ›

17 april 2015

Voortgang proces basisschool de Klimop

Het college van bestuur heeft besloten om de vestiging Klein Coolstraat van basisschool de Klimop niet per 1 augustus 2015 te sluiten. Dit met het oog op het zorgvuldig doorlopen van het proces en omdat het bestuur oog en oor heeft voor de zorgen en vragen die er zijn en bovenal om recht te doen aan de onderwijs- en zorgbehoefte van de leerlingen. Er is meer tijd nodig en dit betekent dat de besluitvorming uitgesteld zal worden.

Op 15 april jl. ontving het college van bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad. Het advies bevat goede procedurele en inhoudelijke argumenten. Het college van bestuur heeft hier waardering voor en wil hierover graag het inhoudelijk gesprek met de medezeggenschapsraad voeren. Uitkomst van het gesprek zou vervolgens moeten zijn dat gezamenlijk bepaald wordt of er serieuze alternatieven zijn die nader verkend kunnen worden. Voorwaarde voor de te onderzoeken alternatieven voor BOOR is dat ze budgettair neutraal zijn, dus zonder exploitatietekort, en dat de onderwijskwaliteit gewaarborgd is.

Voor BOOR staat voorop dat het verkennen van de alternatieven een gezamenlijk proces is van medezeggenschapsraad, directie en bovenschoolse directie. Het college van bestuur verwacht met bovenstaande aanpak een nieuw voorgenomen besluit te nemen, waarna opnieuw advies van de medezeggenschapsraad zal worden gevraagd.

Voor persvragen kan contact opgenomen worden met Marianne Eijkenduijn, m.eijkenduijn@stichtingboor.nl, 06-23368457.

Berichtgeving rijnmond nieuws 20-04-2015