‹ vorig bericht   bericht 5 van 221   volgend bericht ›

20 februari 2018

Diverser en gevarieerder voortgezet onderwijs op Zuid

Door intensieve samenwerking tussen drie grote schoolbesturen, wordt het onderwijs op Zuid over enkele jaren gevarieerder, nóg beter afgestemd op de behoefte van leerlingen en hun ouders en kunnen leerlingen makkelijker doorstromen.
 
Het voortgezet onderwijs op Rotterdam-Zuid wordt de komende jaren grotendeels anders georganiseerd. Naar verwachting zal vanaf augustus 2023 het voortgezet onderwijs van de drie schoolbesturen zich vooral op drie locaties concentreren, namelijk Stadionpark (rond de Kuip, de sportcampus en het nieuwe stadion), Hart van Zuid (rond Ahoy en het Motorstraatgebied) en Kop van Zuid/Katendrecht. Op elke locatie komen scholen die met elkaar samenwerken en waarvan de opleidingen op elkaar aansluiten. Met de komst hiervan vindt de jeugd van Rotterdam-Zuid op drie makkelijk met het openbaar vervoer bereikbare locaties een gevarieerd aanbod aan opleidingen met volop kansen om door te stromen. Er blijven ook scholen in andere buurten.  

In de afgelopen jaren heeft het voortgezet onderwijs op Rotterdam-Zuid flinke stappen gezet waardoor het onderwijs van goede kwaliteit is. Toch is het onderwijs op Rotterdam-Zuid nog niet klaar voor de toekomst. Het biedt nog niet voor alle leerlingen het juiste onderwijs. Er worden de komende jaren duizenden nieuwe woningen op Zuid gebouwd. En enkele van de scholen op Zuid zijn op dit moment beperkt van omvang. Daarom hebben de drie grote schoolbesturen BOOR, LMC-VO en CVO en de gemeente Rotterdam de handen ineengeslagen en samen een plan ontwikkeld waarmee het onderwijsaanbod breder, diverser en toekomstproof wordt. Ook wordt het doorstromen makkelijker.

Concreet zijn dit de plannen voor de komende jaren:

Kop van Zuid/Katendrecht
 • Hugo de Groot havo/vwo verhuist naar Kop van Zuid;
 • Young Business School Rotterdam (waaronder het vrijeschoolonderwijs) breidt de vmbo/mavo-capaciteit uit;
 • Rotterdams Vakcollege De Hef krijgt een mavo-afdeling.

Stadionpark

Naar een nieuwe onderwijsvoorziening met o.m. een sportprofiel verhuizen de volgende scholen:
 • Vmbo Veenoord en vmbo Slinge vormen samen een vmbo basis/kader/gl-school.
 • De Calvijnscholen Business School, de Zuidermavo en Vreewijk Lyceum vormen een mavo/havo/vwo-school.
 • De scholen zullen samenwerken met elkaar en met de (sport)partners in het gebied.
Stadionpark is een gebied in ontwikkeling rondom de Kuip, de sportcampus en het nieuwe Feyenoord stadion waar sport en bewegen centraal staan en zo’n 2500 nieuwe woningen gepland staan.

Hart van Zuid (rond Ahoy en Motorstraatgebied)
 • Het Zuiderpark College (vmbo, mavo) en het Montfort College (mavo, havo, vwo) gaan samenwerken met de scholen voor voortgezet onderwijs en mbo van andere besturen, die ook in deze buurt staan.

In de wijken

 • Het Zuider Gymnasium verhuist in 2020 naar het Poortgebouw van het voormalig Zuiderziekenhuis;
 • Het Vreewijk Lyceum gaat in het huidige gebouw verder als categorale havo waarbij het intensief samenwerkt met basisschool De Mare;
 • Calvijn Juliana verhuist naar een ander schoolgebouw aan de Roerdomplaan.
De andere voortgezet onderwijs-besturen op Zuid van de scholen: Avicenna, Wartburg, De Passie en STC, hebben aangegeven graag te willen samenwerken op het gebied van inhoud en profilering.

Hoogvliet en andere scholen
 • In Hoogvliet zullen CVO (Penta Hoogvliet) en BOOR (Einstein Lyceum) nauw met elkaar gaan samenwerken. Doel is dat kinderen op alle niveaus voortgezet onderwijs kunnen volgen en er ook inhoudelijk een aantrekkelijker onderwijsaanbod ontstaat.

Aantrekkelijke onderwijskundige profielen en concepten
Voor ouders, scholen en werkgevers moet helder zijn wat de ene school ten opzichte van de andere school te bieden heeft. Ouders en leerlingen moeten kunnen kiezen uit aantrekkelijke onderwijskundige profielen en concepten, zoals Montessori- en vrijeschoolonderwijs, Business School, thuiswerkvrij onderwijs, een categoraal gymnasium en aanvullende lesprogramma’s in de richting van kunst en sport. Zo is al afgesproken dat de scholen in Stadionpark onder meer een sportprofiel krijgen.

Planning
Wanneer alles volgens plan verloopt, gaan de scholen op de nieuwe locaties in augustus 2023 open. Dit is onder meer afhankelijk van de gebiedsontwikkelingen op de Kop van Zuid en Stadionpark. Iedere leerling die nu voor een school kiest, kan er zeker van zijn dat de leerling ook op deze school het diploma kan halen. Voor de huidige leerlingen verandert er in dat opzicht de komende jaren nog niets.