Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
‹ vorig bericht   bericht 4 van 179   volgend bericht ›

30 augustus 2018

Staking 12 september

Op woensdag 12 september staken medewerkers in het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland. Dit is de laatste etappe van de estafetteactie die in februari in Friesland, Groningen en Drenthe is begonnen op initiatief van het PO-front. 

Het PO-front vindt de extra middelen die door de minister zijn vrijgemaakt om salarissen te verhogen te weinig en wil een betere bekostiging voor het primair onderwijs. De nieuwe cao is niet voldoende om de salariskloof met het VO te dichten.

Zienswijze bestuur
Het belang van voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel is van groot belang voor goed onderwijs. De beschikbaarheid van voldoende medewerkers is in het primair onderwijs niet langer vanzelfsprekend en het is dan ook belangrijk dat er voldoende geld komt voor eerlijke salariëring van de werknemers in het primair onderwijs. Daarom steunen we - samen met de andere schoolbesturen in Rotterdam - deze actie en hebben we besloten het salaris door te betalen van degenen die staken op 12 september. 

Ouders worden door de directeur van hun eigen school geïnformeerd over de staking en de mogelijke consequenties ervan op 12 september.