‹ vorig bericht   bericht 4 van 228   volgend bericht ›

22 november 2018

Jaarplan 2019 en de aangescherpte koers

Het jaarplan 2019 en de begroting 2019-2022 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur van stichting BOOR. De aangescherpte koers is eveneens vastgesteld. In december bespreekt de gemeenteraad van Rotterdam de stukken. 
 
Kwaliteit, identiteit en samenwerken
Onze missie is maximale kansen creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving. Zij worden volwassen wereldburgers die weten hoe zij hun talenten kunnen benutten om bij te dragen aan een rechtvaardige, diverse en toekomstbestendige samenleving. In het najaar van 2018 is de koers van stichting BOOR aangescherpt, om hier met meer focus aan te kunnen werken. De koers beschrijft de drie prioriteiten van BOOR voor de komende twee jaar:
  1. Kwaliteit
  2. Identiteit
  3. Samenwerken
Dit zijn prioriteiten waar de hele stichting zich hard voor maakt, zowel op de scholen als binnen de sectoren en op het bestuurskantoor. Onze primaire taak: het best denkbare onderwijs verzorgen op al onze scholen. 

Waarom een aangescherpte koers?
In 2015 heeft stichting BOOR het strategisch beleidsplan Leerlingen van nu, burgers van morgen opgesteld. Dit koersdocument heeft een looptijd van 2016 tot 2020 en zou dus eind 2019 aflopen. De afgelopen periode ervaren we een toenemende behoefte om focus aan te brengen in ons handelen. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat het koersdocument als ‘breed’ wordt ervaren, met te veel prioriteiten en weinig focus. Anderzijds vragen actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals toenemende segregatie in het onderwijs en kansenongelijkheid, of zoals het lerarentekort, ons om kritisch te kijken naar ons beleid.

We hebben daarom besloten om ons koersdocument aan te scherpen. Het huidige beleid gooien we niet overboord. Het koersdocument is een goed raamwerk, dat uitwerking geeft aan de missie en visie van BOOR. Wel brengen we met de voorliggende aanscherping focus aan en sluiten we beter aan bij de actualiteit. De looptijd wordt met één jaar verlengd naar 2020. De aanscherping helpt ons de komende periode onze drie belangrijkste prioriteiten uit te voeren.


Beide documenten kun je hieronder downloaden.