‹ vorig bericht   bericht 143 van 213   volgend bericht ›

3 oktober 2019

Zo verliep de aansluiting op wifi bij de eerste scholen van stichting BOOR

Claudia Cobelens, programmamanager ict-verbeteringen BOOR Services, is door SIVON geïnterviewd over de dienst Wifi-as-a-Service. SIVON, de ict-coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs publiceerde onderstaand artikel.

De eerste scholen van stichting BOOR uit Rotterdam zijn aangesloten op wifi via de dienst Wifi-as-a-Service. Hoe verliep dit? Wij spraken hierover met Claudia Cobelens, programmamanager ict-verbeteringen bij BOOR. “De kwaliteit en de kosten bij SIVON zijn gunstiger dan het aanbod van andere partijen.”

Het beleid bij BOOR is dat alle po- en (v)so-scholen via de ict-afdeling worden voorzien van ict-basisvoorzieningen, waaronder een goedlopend wifi-netwerk. De vo-scholen van BOOR vallen buiten dit beleid en hoeven dus niet via SIVON diensten af te nemen. Toch zijn het twee vo-scholen die als eerste zijn gestart met Wifi-as-a-Service.

Wifi in een monumentaal gebouw
“De wifi op twee scholen moest nodig worden vervangen”, vertelt Claudia Cobelens, programmanager bij BOOR. “Eén van de twee is het Libanon Lyceum, dat gehuisvest is in een monumentaal pand. Het gebouw bestaat uit meerdere verdiepingen, met in iedere gang één wifi-punt. Met de digitalisering in het onderwijs is dat onvoldoende voor het gebruik binnen de school. Het type gebouw en de oude opzet van het netwerk maakten het vrijwel onmogelijk om met moderne digitale methodes te werken.”

“De scholen hebben de aanbieding van SIVON meegenomen in hun beslissing. Uiteindelijk kozen zij voor SIVON omdat de kwaliteit en de kosten gunstiger zijn dan bij andere partijen.”

Autoriteit op het gebied van wifi
De implementatie van het wifi-netwerk vond in en vlak na de zomervakantie plaats. Cobelens: “Veltwerk, de leverancier die de mini-competitie voor deze twee scholen heeft gewonnen, heeft goede kennis van zaken en is een autoriteit op het gebied van wifi. Ze gaven goede adviezen, stelden de juiste vragen en hebben problemen op een praktische en adequate manier opgepakt. Zo is er nagedacht hoe het wifi-verkeer van leerlingen en docenten apart kan worden aangeboden.”

Het Libanon Lyceum is van één wifi-punt per gang, naar één access point per klaslokaal gegaan. “De kwaliteit van SIVON zit onder andere in de geavanceerde access points waarmee zij werken. De access points gebruiken de nieuwste technieken en worden aangepast aan het gebruik van de scholen. Een ander groot voordeel ten opzichte van andere leveranciers is dat wifi afgenomen via SIVON ook bruikbaar is voor Eduroam gebruikers.”

Voordelen van Wifi-as-a-Service
Wat heeft Cobelens als de grootste meerwaarde ervaren van Wifi-as-a-Service? “Het scheelt heel veel tijd dat je als school of schoolbestuur zelf geen aanbesteding hoeft te doen. Je weet dat de geselecteerde leveranciers van SIVON kwalitatief goede partijen zijn die een prima wifi-netwerk kunnen aanleggen. Een voordeel is ook dat deze partijen verstand hebben van onderwijsorganisaties, waardoor ze de vragen en/of problemen van een school begrijpen en hier goed op in kunnen spelen”, aldus Cobelens.

“De scholen hebben een nieuw, veilig en betrouwbaar wifi-netwerk. Docenten kunnen leerlingen het onderwijs bieden die ze nodig hebben.”

Ook Huub van Blijswijk, voorzitter van het college van bestuur bij BOOR, is tevreden met het resultaat. “Het is onze taak ervoor te zorgen dat docenten hun vak goed kunnen uitoefenen. Een betrouwbaar en veilige wifi-verbinding is hierin essentieel. Samen met SIVON is dit op twee scholen gerealiseerd. Het was een spannend proces, omdat dit de eerste scholen zijn die via SIVON zijn aangesloten, maar we hebben het met succes doorlopen en afgerond.”
Naast de scholen van stichting BOOR, starten de komende periode ook een aantal po-scholen in Amsterdam met Wifi-as-a-Service.

Meer informatie
Wilt u ook, net als stichting BOOR, gebruik maken van Wifi-as-a-Service en profiteren van de kwaliteit en het prijsvoordeel? Neem voor meer informatie contact op met SIVON via info@sivon.nl of lees meer over de dienst Wifi-as-a-Service.


Bron: SIVON