‹ vorig bericht   bericht 134 van 162   volgend bericht ›

26 november 2019

Wethouder Kasmi volgt les digitale geletterdheid op 't Prisma

Rotterdam is als één van de eerste gemeenten in Nederland aan de slag gegaan met digitale geletterdheid en weerbaarheid. Op 25 november volgde wethouder Kasmi samen met de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool ’t Prisma in Hoogvliet een les digitale geletterdheid en weerbaarheid. Deze basisschool is één van de eerste scholen in Rotterdam waar deze lessen structureel onderdeel zijn van het programma.

 
De les is onderdeel van de pilot Digidoener waarin digitale geletterdheid én digitale weerbaarheid centraal staan. In totaal doen vier scholen mee aan de pilot: drie basisscholen en één middelbare school. De pilot bestaat uit twintig lessen. Tijdens het bezoek van de wethouder leerden de kinderen om een speeltuin te programmeren met het programma Scratch.

Skills
De gemeente vindt het belangrijk dat digitale geletterdheid en weerbaarheid structureel een plaats krijgen in het lesprogramma van de scholen. Alle Rotterdamse kinderen hebben goede digitale skills nodig zodat ze in de toekomst allemaal dezelfde kansen hebben op de arbeidsmarkt. Daarom ondersteunt de gemeente de scholen bij het structureel aanbieden van digitale vaardigheden en weerbaarheid in het schoolprogramma. Er is daarbij ook speciale aandacht voor de ondersteuning van leraren.

Digitale geletterdheid
Op dit moment is digitale geletterdheid nog niet verplicht op school. De verwachting is dat dat vanaf 2022 wel het geval is voor het basis- en voortgezet onderwijs. Bij digitale geletterdheid gaat het om de kennis en de vaardigheden die onmisbaar zijn bij leren, leven en werken in onze digitaliserende samenleving. Mediawijsheid, zoals het omgaan met fake news, digitale criminaliteit en online pesten, maar ook programmeren en robotica. Rotterdam is één van de eerste gemeenten in Nederland waar verschillende schoolbesturen én de gemeente samen aan de slag zijn gegaan met digitale geletterdheid en weerbaarheid. Dat is ook de reden dat landelijke partijen met expertise, zoals Kennisnet en SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, actief met het Rotterdamse onderwijsveld meewerken.

Samenwerking
De pilot is een samenwerking tussen de scholen, de gemeente, Stichting FutureNL en Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden onderzoekt de effectiviteit van deze lessen. Op basis hiervan worden de lessen aangepast. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met alle scholen in Rotterdam. Uiteindelijk met als doel dat alle kinderen in Rotterdam digitaal vaardig worden. De lessen die in de pilot gebruikt worden, zijn daarom voor alle scholen gratis beschikbaar via https://www.lessonup.com/app/channel/futurenl/series.

Bron: onderwijs010


Lees ook dit bericht dat verscheen in het AD van 26 november: Zelfs de docent steekt iets op van de lessen digitale vaardigheden.