‹ vorig bericht   bericht 1 van 229   volgend bericht ›

13 maart 2020

Persverklaring BOOR over coronavirus

Het kabinet heeft in een serie maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, besloten om de scholen in het (speciaal) primair, voortgezet en middelbaar onderwijs vooralsnog open te houden. Stichting BOOR volgt het advies en de maatregelen van de overheid hierin. Voorzitter van bestuur Huub van Blijswijk: “We volgen de ontwikkelingen op onze scholen op de voet, specifiek met het oog op de veiligheid van personeel en leerlingen”.

Leerlingen en leraren met gezondheidssklachten worden verzocht thuis te blijven. Ook medewerkers en leerlingen met een kwetsbare gezondheid vragen we om thuis te blijven. In de school worden in de omgang met elkaar en met de leerlingen de richtlijnen van de RIVM en de adviezen van de GGD gevolgd. Op scholen voor speciaal onderwijs zitten vaak leerlingen met een verhoogd gezondheidsrisico. Voor die leerlingen hanteren we een aangescherpt advies, net als voor leerlingen en ouders met een soortgelijk risico op reguliere scholen. Bij de scholen in het basisonderwijs is als aanvullende maatregel aan ouders gevraagd om niet zelf mee naar binnen te gaan in de scholen, maar kinderen alleen naar binnen te laten gaan. Scholen concentreren zich op de eigen school en de leerlingen: schoolreizen, excursies en de meeste vergaderingen en activiteiten buiten school worden afgezegd.