‹ vorig bericht   bericht 0 van 228   volgend bericht ›

13 maart 2020

Verklaring over coronavirus voor ouders

Het kabinet heeft in een serie maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, besloten om de scholen in het (speciaal) primair, voortgezet en speciaal onderwijs vooralsnog open te houden. Stichting BOOR volgt het advies en de maatregelen van de overheid hierin. We volgen de ontwikkelingen op onze scholen op de voet, specifiek met het oog op de veiligheid van personeel en leerlingen.

Op scholen voor speciaal onderwijs zitten vaak leerlingen met een verhoogd gezondheidsrisico. Voor die leerlingen hanteren we een aangescherpt advies, net als voor leerlingen en ouders met een soortgelijk risico op reguliere scholen. Bij de scholen in het basisonderwijs is als aanvullende maatregel aan ouders gevraagd om niet zelf mee naar binnen te gaan in de scholen, maar kinderen alleen naar binnen te laten gaan. Scholen concentreren zich op de eigen school en de leerlingen: schoolreizen, excursies en de meeste vergaderingen en activiteiten buiten school worden afgezegd.

De adviezen van RIVM en GGD worden gevolgd in alle scholen. Leerkrachten en leerlingen worden verzocht thuis te blijven bij gezondheidsklachten. Ook medewerkers en leerlingen met een kwetsbare gezondheid vragen we thuis te blijven. Iedere aanscherping in de richtlijnen wordt actief gecommuniceerd naar de scholen. Binnen de scholen worden daarnaast de belangrijkste maatregelen gehanteerd om verspreiding van virussen te voorkomen:

  • was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je gezondheidsklachten krijgt
Ouders kunnen met vragen terecht bij de schoolleiding.