‹ vorig bericht   bericht 87 van 160   volgend bericht ›

11 mei 2020

Scholen deels weer open

‘Never a dull moment’; een gevleugelde uitspraak in het onderwijs. Maar nog nooit was het zo waar als nu. Wat een flexibiliteit en creativiteit is er de achterliggende weken van de scholen gevraagd! Half maart werden alle scholen in Nederland gesloten. Het voelde plotsklaps. Het onderwijs moest op afstand gegeven worden. In een paar dagen tijd lukte het om dit vorm te geven. In goede samenwerking met de kinderopvang werd noodopvang opgetuigd voor kinderen met ouders in vitale beroepen. Kwetsbare kinderen werden in kaart gebracht. Er werden oplossingen gevonden voor de examens en de eindtoets. En daarbij moest er ook een nieuwe balans gevonden worden tussen werk en privé, dat viel vaak niet mee. Wat is er veel werk verzet!

Als we nu terugkijken op de afgelopen twee maanden, bekruipt ons een gevoel van trots. De scholen hebben het ontzettend goed gedaan. Verreweg de meeste van onze leerlingen zijn bijna geruisloos overgegaan naar een nieuwe ‘schoolwerkelijkheid’. Daar hebben alle medewerkers zich keihard voor ingezet. En we zijn er nog niet. Vanaf vandaag gaat een deel van de scholen weer open en de verwachting is dat de rest per juni weer zal starten. Dit vraagt wederom flexibiliteit en creativiteit. Toch zijn we met zijn allen vooral opgelucht dat we weer naar school mogen, dat we elkaar en de leerlingen weer kunnen ontmoeten.

Trots zijn we ook op al onze leerlingen die in deze bijzondere en soms onzekere tijden er het beste van weten te maken. Dit was uiteraard niet gelukt zonder de inzet van alle ouders, die naast ouder van de ene op de andere dag ineens leerkracht werden. Van groot belang bleek een goede digitale ondersteuning. We hadden daar binnen BOOR al het nodige voor ingericht, maar we zijn heel blij met de extra steun van buitenaf die we hebben ontvangen: er zijn de afgelopen periode met behulp van stichting de Verre Bergen, SIVON en KPN veel apparaten en wifi-verbindingen beschikbaar gekomen voor gezinnen waar deze niet of onvoldoende aanwezig waren. In de meivakantie heeft gulle gever Stichting Werkplaats Putselaan de middelen voor nog eens tientallen chromebooks beschikbaar gesteld. Met deze laatste toezegging zijn nagenoeg alle aanvragen vanuit onze scholen gehonoreerd. Hartelijk dank aan de organisaties die dit mogelijk hebben gemaakt!

De ervaring van de afgelopen weken geeft het volste vertrouwen dat ook de komende maanden goed gaan verlopen. Natuurlijk zullen we hobbels tegenkomen, maar de scholen hebben laten zien niet terug te deizen voor uitdagingen. Als er iets is wat ons bijblijft, is het wel dat we - ondanks de vervelende aanleiding – ook in de nieuwe situatie weer een positieve flow gevonden hebben met elkaar. En dat geeft een heel bevredigend gevoel. Bij BOOR zijn we in ieder geval van plan om deze flow en alle positieve spin-off niet meer los te laten.