‹ vorig bericht   bericht 10 van 107   volgend bericht ›

10 maart 2021

Renata Voss spreekt op Women Economic Forum 2021

Afgelopen weekend, 8-10 maart 2021, vond het Women Economic Forum plaats. Een driedaags online evenement ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, dat te volgen was in meer dan 150 landen wereldwijd. BOOR-bestuurder Renata Voss leverde een bijdrage aan dit evenement met een speech over ‘Onderwijs tijdens en na de coronacrisis’. Na afloop mocht zij een award in ontvangst nemen voor ‘woman of the decade’, een onderscheiding voor vrouwen die een rolmodel zijn in hun werk.

In haar speech schetste Renata een beeld van de stad Rotterdam en het openbare onderwijs van BOOR. “De 30.000 kinderen en jongeren op onze scholen zijn net zo divers zijn als de stad zelf. Sommigen met twee ouders, sommigen met één, sommigen met geen. Sommigen die thuis Nederlands spreken, sommigen die pas Nederlands leren op school. Sommigen die opgroeien in alle rijkdom en met alle keuzemogelijkheden die de stad hen te bieden heeft. Sommigen wiens leven zich afspeelt op de vierkante kilometer in en om hun woning. In gezinnen met weinig geld, die daardoor geen toegang hebben tot voorzieningen die voor andere leeftijdsgenoten heel gewoon zijn gewoon zijn.”

Zij vertelde over het verloop van de coronacrisis in Nederland, hoe in maart 2020 de schooldeuren tijdelijk moesten sluiten en in december 2020 opnieuw. En welke impact dit had en heeft op groepen leerlingen. “Waar de ene leerling kan leunen op ondersteuning van thuis, is de ander op zichzelf aangewezen. En het zijn vooral de kinderen met weinig ondersteuning vanuit thuis die behoorlijke leerachterstanden hebben opgelopen door het online onderwijs. Vaak hebben zij al een taalachterstand omdat zij uit gezinnen komen waar de Nederlandse taal niet of nauwelijks wordt gesproken. De kloof die er al was tussen hen en klasgenoten is door de gevolgen van corona voor het onderwijs groter geworden.”

Maar, zo zei Renata, dit is geen verhaal van gelatenheid maar een verhaal van hoop. “Rotterdam staat bekend om zijn mentaliteit van doen. ‘Geen woorden maar daden’ is een uitspraak die iedere Rotterdammer in het hart gegrift staat. En die mentaliteit is precies wat we nodig hebben.”

In het Rotterdams basisonderwijs hebben we ook nog te maken met het grote lerarentekort. Een tekort dat het meest nijpend is op de scholen in de meest complexe wijken. We zullen daarom ons onderwijs anders moeten organiseren om de grote uitdagingen het hoofd te bieden die voor ons liggen. Dat kan, door het werk op school anders te organiseren. “Onze ambitie is om onze scholen in te richten met divers samengestelde teams van professionals. Mensen met verschillende opleidingen en achtergronden, en ieder een eigen expertisegebied. Samen verzorgen zij het onderwijs en brengen zij maatwerk tot stand, essentieel omdat de impact van de coronacrisis voor ieder kind anders is. En samen staan zij ervoor garant dat onze leerlingen op school de brede basis krijgen die zij zo hard nodig hebben in het leven. De brede basis die de afstand tussen de have’s en de have not’s verkleint en ieder kind zicht biedt op een succesvolle toekomst.”