‹ vorig bericht   bericht 50 van 166   volgend bericht ›

10 november 2021

Taal is het leidende thema voor kennisagenda Rotterdam Children's Zone

‘Wat hebben de leerlingen in Rotterdam-Zuid nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en welke interventies zijn het meest effectief?’. Met deze vragen zijn onze schoolleiders van Zuid samen met collega’s van PCBO, RVKO en SIPOR aan de slag gegaan. Zij hebben in gesprek met hun bestuurders en met onderzoekers en lerarenopleiders een regionale Kennisagenda ontwikkeld. Een kennisagenda werkt vanuit het idee dat bestaande kennis beter ontsloten en gedeeld kan worden. Heel relevant, want zo’n driekwart van de scholen in de children's zone in Rotterdam-Zuid heeft te maken met een concentratie van leerlingen met complexe onderwijsbehoeften. Standaard oplossingen zijn er niet.

De afgelopen tijd hebben de deelnemers aan het overleg samen focus aangebracht en de speerpunten benoemd. Taal wordt het leidende thema voor de kennisagenda. Rond taal spelen veel vragen. De deelnemers hebben deze geclusterd en zetten de volgende vier vraagstukken centraal:
  • Hoe verloopt de taalontwikkeling van basisschoolleerlingen?
  • Hoe zet je de meertaligheid van nieuwkomers en leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands in de klas in?
  • Hoe ga je om met de taalarme thuisomgeving?
  • Hoe kan het taalonderwijs integraal worden aangeboden?

Nu de agenda is vastgesteld begint de volgende fase: de praktische uitwerking. Nieuwsgierig geworden? Download dan hieronder het document Kennisagenda Rotterdam Children's Zone.