‹ vorig bericht   bericht 44 van 190   volgend bericht ›

23 december 2021

Sta Open: nieuwe koers van BOOR

Stichting BOOR heeft een nieuwe koers voor de komende vier jaar. Onze huidige koers loopt eind 2021 af en het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met een opvolger. De nieuwe koers 2022-2026 heet ‘Sta open’ en is onder dit bericht te vinden. Op 16 december heeft de gemeenteraad van Rotterdam ermee ingestemd. Hiermee is de koers definitief en kunnen we aan de slag met het waarmaken van alle mooie ambities.

De koers bestaat uit drie delen. Het eerste deel is het manifest gaan heten. Dit beschrijft waar openbaar onderwijs in Rotterdam voor ons voor staat, en staat daarmee voor onze identiteit en onze wezenskenmerken. Het tweede deel van de koers beslaat vijf beloften. Dit zijn de beloften die we doen aan ouders, leerlingen en medewerkers. Het zijn vijf lijnen waarlangs we de komende vier jaar toewerken naar ons beeld van onderwijs, zoals beschreven in het manifest. Waarbij er altijd sprake is van faseverschillen tussen scholen. Dat is niet erg: de koers is bedoeld als richtinggevend en niet als blauwdruk. Er is heel bewust gekozen voor een korte koers. Zo is er veel ruimte voor eigen accenten en uitwerkingen. Het derde deel van de koers is de brug naar de uitwerking in de plannen van de komende jaren.

Van het manifest uit de koers hebben we een mooi filmpje laten maken, waarin leerlingen en medewerkers de hoofdrol vervullen. Klik hier voor de video.

Download de koers onder dit bericht.