‹ vorig bericht   bericht 1 van 160   volgend bericht ›

16 november 2022

BOOR en HefGroep-KindeRdam versterken de kansen van het jonge kind

Peuters beter voorbereiden op het basisonderwijs en zonder achterstand naar groep 3 laten gaan. Dat is het doel van de samenwerkingsovereenkomst tussen stichting BOOR en HefGroep-KindeRdam. Op 16 november ondertekenden de organisaties deze overeenkomst op openbare basisschool de Vierambacht aan de Nozemanstraat.
 
Kansen van kinderen versterken
Veel kinderen die starten op (peuter)scholen in Rotterdam hebben een ontwikkelingsachterstand. Om deze achterstand in te kunnen lopen, is een uitdagende speel- en leeromgeving essentieel. Deze omgeving wordt gemaakt door de professionals op de peuterschool en de basisschool. En is op zijn sterkst, als die twee partijen nauw met elkaar samenwerken. Daarom sluiten de kinderopvangcentra van HefGroep-KindeRdam en de basisscholen van BOOR een samenwerkingsovereenkomst. De kracht van deze samenwerking: het versterkt de kansen van kinderen én het stimuleert de verdere ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC). In een IKC zijn kinderopvang (en peuterschool) en basisschool onder één dak of naast elkaar gehuisvest.

Samenwerken in een doorgaande leerlijn
HefGroep-KindeRdam en BOOR beschouwen de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) als een doorgaande leerlijn. Dat betekent dat zij vanuit dezelfde visie willen werken en met hetzelfde educatieve programma. En dat ze de ontwikkeling van peuters en kleuters op dezelfde manier willen volgen, zonder onderbreking tussen peuter- en kleutertijd. De twee partijen willen zich samen inzetten om zoveel mogelijk peuters en kleuters te bereiken. Verder speken zij met elkaar af dat de medewerkers regelmatig bij elkaar op de groep kijken en van elkaar leren, dat ze elkaar advies geven en regelmatig samen het dagprogramma voorbereiden. Zo ontstaat er een cultuur van samen leren en werken.

Foto: Sanne van der Most