‹ vorig bericht   bericht 3 van 162   volgend bericht ›

1 februari 2023

BOOR, PCBO Rotterdam-Zuid en Hogeschool Rotterdam starten het lectoraat Samenwerken aan een Taalrijke Omgeving

Wij zijn heel enthousiast over dit nieuws: Hogeschool Rotterdam heeft dr. Martine van der Pluijm benoemd tot lector Samenwerken aan een Taalrijke Omgeving bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Dit nieuwe lectoraat is een samenwerking van BOOR, PCBO en Hogeschool Rotterdam. Van der Pluijm heeft als opdracht om de kennis over een rijke taalomgeving thuis en op school bij elkaar te brengen en te ontwikkelen.

Vicieuze cirkel doorbreken
In Rotterdam wonen relatief veel volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven. Hun kinderen krijgen ook weer te maken met dezelfde taalproblemen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel en kansenongelijkheid. Met het lectoraat willen we eraan bijdragen om deze cirkel te doorbreken. Als lector krijgt Van der Pluijm de opdracht om – samen met scholen en opleidingen – te onderzoeken hoe zij leerlingen een taalrijke omgeving kunnen bieden. Een omgeving die de kennis- en taalontwikkeling ondersteunt en de verbinding legt tussen de context van school en thuis. De resultaten moeten vervolgens een duurzame plek krijgen in scholen en opleidingen. Hiervoor werkt zij samen met scholen en met lokale onderzoekers en opleidingen van Hogeschool Rotterdam, Inholland, Thomas More Hogeschool, Erasmus Universiteit.

Onderzoek en praktijk samenbrengen
Het heeft voor ons grote meerwaarde dat dit onderzoek zich grotendeels gaat afspelen in de praktijk. Op scholen van BOOR en PCBO in Rotterdam-Zuid. Onderzoekers leren op deze manier hoe zij de verbinding maken met de praktijk. En voor medewerkers op onze scholen is het een kans om hun onderzoekende houding verder te ontwikkelen. Het lectoraat brengt twee werelden bij elkaar. Daar gaan onze leerlingen van profiteren!

Lees hier het persbericht van Hogeschool Rotterdam