‹ vorig bericht   bericht 2 van 160   volgend bericht ›

12 oktober 2023

Samenwerking tussen BOOR en de bibliotheek van Rotterdam

Lezers worden gemaakt, niet geboren.” Dat is het uitgangspunt van het programma de Bibliotheek op school (dBos), een landelijk leesstimuleringsprogramma. In Rotterdam doen alle 60 BOOR basisscholen mee. Stichting BOOR en de Bibliotheek Rotterdam werken samen aan meer leesplezier en een strategische aanpak voor leesbevordering. Op school betekent dit toegang tot een rijke en diverse collectie boeken voor de schoolbibliotheek plus ondersteuning en advies van een leesconsulent.  
Sinds 2021 kunnen de BOOR scholen in het basisonderwijs deelnemen aan het programma om zo lezen en leesplezier te stimuleren. De leesconsulent van de bibliotheek organiseert activiteiten voor leerkrachten, leerlingen en ouders zoals leesgesprekken, boekpromoties of het bezoek van schrijvers of dichters. Ook trainen zij de leerkrachten. De samenwerking is een directe investering in de leesvaardigheid van onze leerlingen; kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Toegang tot boeken, op het juiste niveau, is daarentegen niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Via dit programma heeft iedere BOOR basisschool toegang tot een actuele en uitgebreide schoolbibliotheek.  

Intensief traject 
Zes basisscholen (de Plevier, het Pluspunt, de Kring, Jacob Maris, het Landje en Eduard van Beinum) kiezen voor een intensief samenwerkingstraject met de bibliotheek. Dit betekent dat zij een samenwerking aangaan voor tenminste 3 jaar. In dit intensieve traject bouwen de school en de bibliotheek samen aan de ideale leescultuur. Met meer ondersteuningsuren vanuit de bibliotheek wordt onder andere geïnvesteerd in het opleiden van leescoördinator(en) op school.  

Voorlezen 
Om de samenwerking kracht bij te zetten, werden deze week leerlingen voorgelezen  
door bestuurders Renata Voss en Bob de Baedts. Beiden lazen voor uit het boek Mijn huis is jouw huis van Yvonne Jagtenberg. Dit is het prentenboek van de Kinderboekenweek en sluit naadloos aan bij het Kinderboekenweek thema: Bij mij thuis. Bij iedereen is thuis anders en daar kunnen we veel van leren. Renata Voss las voor in de groepen 1 en 2 van basisschool Pluspunt en Bob de Baedts bij groep 4 van de Klimop.  
 
Versterken van de basisvaardigheden  
Renata Voss - voorzitter college van bestuur stichting BOOR: “Opgroeien tussen de mooiste kinderboeken thuis en op school: dat wens je ieder kind toe, maar is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Deze samenwerking bevordert de toegang tot boeken en draagt bij aan het versterken van de basisvaardigheden van onze leerlingen.”  

Alice Vlaanderen – directeur Bibliotheek Rotterdam "Samen met de leerkrachten, de kinderen en de ouders gaan we als Bibliotheek Rotterdam zorgen voor een rijke leescultuur op deze scholen. De expertise van de school, in combinatie met die van Bibliotheek Rotterdam en de collectie zal uiteindelijk de leesmotivatie van kinderen laten toenemen."