‹ vorig bericht   bericht 2 van 162   volgend bericht ›

3 juni 2024

Startmoment bouw nieuwe onderwijslocatie; voortgezet en hoger onderwijs onder één dak op Zuid

Startmoment bouw nieuwe onderwijslocatie; Voortgezet en hoger onderwijs onder één dak op Zuid

Gemeente Rotterdam, stichting BOOR en Hogeschool Rotterdam bouwen een nieuw, duurzaam schoolcomplex tussen de Posthumalaan en de Laan op Zuid, in ontwikkelgebied Parkstad. Op 4 juni begint officieel de bouw en geven wethouder Said Kasmi (oa onderwijs), Renata Voss (stichting BOOR) en Wijnand van den Brink (Hogeschool Rotterdam) het officiële startsein. Vier studenten zetten dan samen symbolisch de eerste schop in de grond. Daarmee ontstaat een unieke samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs en wordt het onderwijsaanbod op Zuid verder verrijkt. De nieuwbouw wordt met de start van het schooljaar in 2026 in gebruik genomen.
 
In het nieuwe complex komen alle opleidingen van het instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) en het kenniscentrum Creating010 van Hogeschool Rotterdam. Zo’n drieduizend studenten gaan van dit gebouw gebruik maken. Daarnaast vestigt SNZ-school Stedelijk Lyceum Rotterdam van BOOR zich in dit gebouw met havo- en vwo-onderwijs en een afdeling Internationale Schakelklas, voor zo’n 800 leerlingen.
De wisselwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs in één gebouw is uniek in Nederland en een verrijking voor de leerlingen en studenten. Middelbare scholieren maken al vroeg in hun schoolloopbaan kennis met het hoger onderwijs. Voor de hogeschool is het een voordeel dat toekomstige studenten al jong bekend raken met het hoger onderwijs. 

Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur & Toerisme): “Goed dat BOOR en de Hogeschool Rotterdam op deze manier samen stappen zetten om het onderwijs op Zuid nog veelzijdiger te maken. We werken er hard aan om leerlingen makkelijker te laten doorstromen naar vervolgopleidingen en het liefst in de buurt van waar zij wonen. Bovendien kunnen middelbare scholieren dankzij deze samenwerking straks vast kennis maken met mogelijke vervolgopleidingen en leerlingen in gezamenlijkheid voorbereiden op het vervolgonderwijs”

Meer aanwas vraagt om meer aanbod
In Rotterdam-Zuid worden de komende jaren duizenden nieuwe woningen gebouwd. Dat betekent nieuwe aanwas van veel leerlingen en studenten, waardoor voldoende, diverse en goede onderwijsvoorzieningen van groot belang zijn.
Schoolbesturen BOOR, LMC-VO, CVO en gemeente werken daarom al een aantal jaren samen aan een herontwerp van het VO op Zuid met als doel een aantrekkelijk en gevarieerd voortgezet onderwijs aanbod met voldoende keuzemogelijkheden, geconcentreerd op drie plekken op Zuid, waaronder op de Kop van Zuid/Katendrecht. Dat er nu meer ruimte komt voor hoger onderwijs past ook bij de ambitie van de gemeente Rotterdam en onderwijspartners voor meer hoger onderwijs op Zuid.

Stichting BOOR
Renata Voss, voorzitter college van bestuur van BOOR: “We hebben lang uitgekeken naar dit moment, de start van de bouw van dit unieke complex. Een vernieuwend concept dat perfect past bij Rotterdam-Zuid: een stadsdeel dat al enige jaren voorop gaat in stedelijke vernieuwing. Wonen, werken en vrijetijdsbesteding, alles is hier onderhevig aan een transformatie. Zo ook het onderwijs. En daar was duidelijk behoefte aan. Nog te veel kinderen van Zuid zoeken op dit moment aan de overkant kant van de Maas een middelbare school. Omdat zij geloven dat het aanbod daar beter aansluit bij hun toekomstambities. Ambities die – volledig terecht –groot zijn.  Wij willen ze de kans bieden om die ambities hier op Zuid waar te maken. Het Stedelijk Lyceum Rotterdam, dat straks op deze plek verrijst, gaat daarin voorzien. Het beste wat het Rotterdams openbaar onderwijs te bieden heeft, krijgt hier vorm.”

Hogeschool Rotterdam
‘Vandaag zetten we met elkaar een unieke stap richting de toekomst van het Rotterdamse onderwijs. Hier studeren straks ruim 3000 studenten van zes verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam onder één dak met middelbare scholieren, dat gaat een unieke wisselwerking teweegbrengen. Zowel met de open uitstraling van het duurzame gebouw als met de activiteiten die we hier ontwikkelen maken we directe verbinding met de omgeving. Deze samenwerking illustreert bovendien onze maatschappelijke rol als Hogeschool Rotterdam in de stad en regio. We brengen onderwijsdisciplines samen en we dichten de onderwijskloof door de toegang tot goed onderwijs in Rotterdam Zuid te verbeteren,’ aldus Wijnand van den Brink College van Bestuur Hogeschool Rotterdam.
 

Ontwerp
De nieuwe onderwijslocatie is ontworpen door CePeZed en wordt gebouwd door Heerkens van Bavel Bouw. Peter Kamermans, directeur Heerkens van Bavel Bouw: “De nieuwbouw voor de studenten van de Hogeschool Rotterdam en de leerlingen van Stedelijk Lyceum Rotterdam past perfect bij ons specialisme van bouwen voor onderwijs en wetenschap. Wij zijn dan ook enorm trots op deze uitdagende opdracht die nu dan officieel van start gaat. Het is een mooi vervolg op de succesvolle samenwerking met de Hogeschool Rotterdam voor wie wij in de zomer van vorig jaar de nieuwbouw aan de Kralingse Zoom opleverden.”
 
Locatie
Parkstad is een grootschalige gebiedsontwikkeling, gelegen aan beide zijden van de Laan op Zuid. Waar vroeger haven gerelateerde activiteiten domineerden, verrijst nu een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied. Terwijl opgeleverde locaties als Het Remisehof, Overmaas en Machinistenhof al de toon hebben gezet langs de Laan op Zuid, zullen vooral de laatste ontwikkelingen in Parkstad, waaronder de Onderwijslocatie Laan op Zuid, de ontbrekende schakel gaan vormen tussen de Kop van Zuid en de Afrikaanderwijk. De locatie van het scholencomplex is gelegen tussen de Posthumalaan en de Laan op Zuid. Meer specifiek tussen de Zuiderspoorstraat, het Zuiderspoorpad en het Hillekopplein. Deze plek is goed bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Paul Tissingh, bestuursvoorlichter wethouder Said Kasmi, 06 220 47 525 of pj.tissingh@rotterdam.nl.
Diana van Stijn, Woordvoerder Hogeschool Rotterdam, 06 346144 33 of d.j.van.stijn.@hr.nl
Melissa Goossens, Woordvoerder Stedelijk Lyceum Rotterdam / SNZ, 06 833 389 67