Adviesrapport commissie Governance Openbaar Onderwijs

De commissie Governance Openbaar Onderwijs onder leiding van Job Cohen heeft sinds juni 2012 onderzocht hoe Rotterdam inhoud kan geven aan haar verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs. Het adviesrapport Het bijzondere karakter van het openbaar onderwijs gewaardeerd en verankerd is 28 september 2012 gepresenteerd.