terug naar lijst

OBS De Pijler - leerkracht groep 4 - De Pijler

Ons verhaal

 

Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder OBS De Pijler. Basisschool De Pijler vind je op de Kop van Zuid. Wij werken vanuit een onderwijskundig concept waarin aan de volgende vier pijlers duidelijk vorm gegeven wordt. De school onderhoudt daarnaast een open communicatie en participatie met ouders en draagt dit actief uit.

 

De vier pijlers zijn:

 • Betrokkenheid naar elkaar als collega’s en het verstrekken van feedback. Kinderen leren rekening te houden met elkaar.
 • Sociaal gedrag door o.a. de kanjertraining maar ook het bevorderen van sociale cohesie door middel van een aantal vieringen per jaar. Het team benadert de leerlingen met een positieve, energieke en open houding.
 • Zelfstandigheid door te werken met weekkaarten, inzetten van de computer ter ondersteuning en het toepassen van het direct instructiemodel.
 • Passend onderwijs door het aanbieden van verschillende activiteiten waarbij we zo veel mogelijk aansluiten bij het niveau van het kind. Door gedifferentieerd onderwijs aan te bieden, geven we alle leerlingen de kans zich te ontwikkelen.

Vind je het leuk om onze nieuwe juf of meester te worden dan kun je meer informatie over onze school vinden op: www.obsdepijler.nl

 
Wat kun je van De Pijler verwachten? 
 • Basisschool de Pijler is een grote flexibele basisschool met 25 groepen waarbinnen veel mogelijk is.
 • De school werkt vanaf groep 3 met het zogenaamde leerstofjaarklassenmodel waarbinnen op drie niveaus wordt gedifferentieerd. De groepen 1-2 zijn wel gemengd samengesteld.
 • In de onderbouw wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten van basisontwikkeling. Er wordt gewerkt vanuit thema’s gebaseerd op de interesses van kinderen. Veel activiteiten vinden in de hoeken plaats.
 • Tijdens de speelwerkuren begeleidt de leerkracht groepjes leerlingen in de zogenaamde kleine kring. Ervaring met deze manier van werken geniet de voorkeur.
 • Intern op de kleine Pijler zijn een aantal lokalen gereserveerd voor de BSO.
 • Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling per 1 augustus tenzij je uiteraard al een contract voor onbepaalde tijd binnen de stichting BOOR hebt.
 • Vacature is voor een groep 4 wft 1,0 (als duo kan ook gesolliciteerd worden), salarisschaal conform CAO-PO salarisschaal 10
Wat neem je mee?
 • Je beschikt over een PABO diploma
 • Je bent gemotiveerd, breed inzetbaar en kan samenwerken binnen een bouw en met parallelcollega’s.
 • Je ziet ouders als partners bij de ontwikkeling van leerlingen.
 • Een proactieve en open houding naar collega’s en ouders
 • Een teamspeler met een flexibele instelling
 • Een leerkracht die kinderen activiteert, stimuleert en uitdaagt

 

Hoe ziet jouw sollicitatieproces eruit?

 

Verdere informatie kun je krijgen bij de directie van de school, Harry Reitsma of Irma de Carpentier. Harry is bereikbaar onder telefoonnummer 0102900290 / 0624269156 of per mail op hreitsma@obsdepijler.nl. Irma is bereikbaar op 0104852952 / 0651861174 of per mail idecarpentier@obsdepijler.nl.

 

Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure dan kun je contact opnemen met Remy Mensingh (corporate recruiter): 06-51053983.

 

Wil je niet langer wachten? Stuur dan je C.V. en motivatie naar: sollicitatie@stichtingboor.nl
Geplaatst op:
8 juni 2020

Reageer:
Zo snel mogelijk

Met ingang van:
1 augustus 2020

School:
De Pijler

Deelgemeente:
0

Aantal wtf/fte:
1,0

Salarisschaal:
10

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Onderwijzend personeel