terug naar lijst

Leerkracht groep 4/5 - De Kring

Ons verhaal

Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het: (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam e.o. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder sbo De Kring. De Kring is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in de wijk Ommoord. De school telt 50 leerlingen verdeeld over 4 groepen. Ouders kiezen voor SBO de Kring vanwege de rust en de structuur die heerst binnen de school. Daarnaast heeft de school een duidelijke visie over hoe we met leerlingen om gaan, dit zetten we in via de Radar methode. SBO de Kring is tevens een Kanjerschool.

De communicatielijnen zijn kort.

De school heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld op het gebied van:

 • Pedagogisch klimaat
 • Veiligheid
 • Zicht op ontwikkeling
 • Kwaliteitscultuur
 • Verantwoording en dialoog

Wij zoeken in het nieuwe schooljaar een fulltime en een parttime leerkracht voor de midden of bovenbouw. Het betreft een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op vast.

Vind je het leuk om onze nieuwe juf of meester te worden dan kun je meer informatie over onze school vinden op: www.sbodekring.nl

 

 
Wat zijn jouw werkzaamheden? 
 • Geeft primair onderwijs aan kinderen.
 • Hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school en de specifieke behoeften van dit type onderwijs.

 

 • Didactisch:
 • Leerstof overzichtelijk en gestructureerd aanbieden
 • Leerstof aanbieden in kleine stapjes
 • Herhaling en extra inoefening van de lesstof
 • Eén strategie/regel i.p.v. verschillende
 • Instructie die gegeven wordt aansluitend bij de onderwijsbehoefte van een leerling, op formeel, concreet of handelend niveau
 • Een leerkracht die de sterke kanten van een leerling naar voren laat komen.

 

 • Pedagogisch:
 • Veilige leeromgeving
 • Opdoen van veel succeservaringen
 • Afwisseling ontspanning/inspanning
 • Duidelijk pedagogisch klimaat: heldere gedragsregels en consequente naleving
 • Een leerkracht die voorspelbaar is en om kan gaan met verschillen
 • Een leerkracht die de eigenheid van het kind accepteert, en werkt aan het gedrag dat een kind laat zien.?
 • Feedback geeft op proces en resultaat
 • Een leerkracht die het kind helpt structuur te krijgen, van extern naar intern 
 • Een leerkracht die het  kind leert met andere kinderen/volwassenen om te gaan.

 

 • Signaleert, registreert en evalueert problemen bij leerlingen en begeleidt leerlingen aan de hand van groepsplannen en het ontwikkelingsperspectief.
 • Coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep.
 • Bespreekt leerlingen met collega’s, intern begeleider en/of de directeur.
 • Geeft voorlichting aan ouders/verzorgers over de ontwikkeling van het kind in het kader van het bevorderen van de leerprestaties.
 • Denkt mee over nieuwe lesmethoden en programma’s.
 • Neemt deel aan teamoverleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten in de eigen groep.
 
Wat neem je mee?
 • Een afgeronde PABO.
 • Affiniteit met de doelgroep.
 • Duidelijk, geduldig, enthousiasmerend en oplossingsgericht.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Kan goed samenwerken in een klein, zelfstandig team.
Hoe ziet jouw sollicitatieproces eruit?

Als je enthousiast of nieuwsgierig bent geworden en je gaat een uitdaging niet uit de weg dan ontvangen we graag z.s.m.  je motivatiebrief en C.V. Verdere informatie kun je krijgen bij de locatieleider, Mariska Vos, m.vos@sbodekring.nl of via 06 -1237 5755. Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure dan kun je contact opnemen met Joyce Verschuur (corporate recruiter): 06-57169642.

 

Wil je niet langer wachten? Stuur dan je motivatie en je C.V. naar: sollicitatie@stichtingboor.nl
Geplaatst op:
17 december 2020

Reageer:
Zo snel mogelijk

Met ingang van:
Per direct

School:
De Kring

Deelgemeente:
0

Aantal wtf/fte:
fulltime en parttime (bespreekbaar)

Salarisschaal:
L11

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Onderwijzend personeel