terug naar lijst

Leerkracht - instroomgroep groep 6 internaliserend - De Piloot

Ons verhaal

Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. Wij verzorgen (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 75 scholen vallen onder onze stichting, waaronder De Piloot.

 

De Piloot

De Piloot is een cluster 4 school voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. De school is direct verbonden aan het Pedologisch Instituut.
De Piloot biedt, vanuit kennis en ervaring, speciaal onderwijs en begeleiding aan kinderen met ontwikkelings- of gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Rekening houdend met de stimulerende en belemmerende factoren van de leerling wordt een positieve bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van de leerling. De school heeft een duidelijk sociaal en gestructureerd klimaat waarbinnen de leerling zich veilig en thuis kan voelen om op een positieve manier zich verder te ontwikkelen. Binnen de school wordt samengewerkt met diverse disciplines.


De school telt op dit moment ongeveer 340 leerlingen verdeelt over 30 groepen.
Voor het personeel is het werken op De Piloot een uitdaging en een boeiende werkplek als men affiniteit heeft met de doelgroep leerlingen. Het creëren van een rustig, ondersteunend en individueel vormgegeven klimaat, waarbinnen didactische en persoonlijkheidsbegeleiding hand in hand gaan, is een mooie opgave die aan veel leerlingen weer schoolplezier geeft.
Het werkklimaat voor de medewerkers is te kwalificeren als bijzonder collegiaal, ondersteunend en zeer betrokken bij leerlingen en collega’s.

Voor de locatie Ommoord zoeken wij per direct op zoek naar;

 

LEERKRACHT instroomgroep midden-bovenbouw (internaliserende afdeling):

 • Het betreft een tijdelijke aanstelling vanaf 1 maart 2021 t/m 31-7-2021. Afhankelijk van de formatieplek en functioneren kan besloten worden om het tijdelijke contract te verlengen.
 • De groep wordt gestart vanaf 1 maart 2021 en tot aan de zomervakantie zijn er verschillende instroommogelijkheden.
 • Voor FTE 1.0
 • We zoeken een leerkracht die bekend is met de doelgroep en het werken in een speciale onderwijssetting als een voorrecht beschouwd.
 • De salarisschaal is L11.

Wat verwachten wij:

 • Je hebt een duidelijke visie op onderwijs aan leerlingen met gedragsproblematiek.
 • Je stemt af op de behoefte aan structuur en duidelijkheid van onze specifieke doelgroep.
 • Je bent duidelijk en consequent en geeft je grenzen aan.
 • Je staat stevig in je schoenen en bent altijd op zoek hoe jij kan zorgen voor de verandering van het gedrag en de ontwikkeling van het kind.
 • Je hebt ervaring met leerlingen met gedragsproblematiek in het S(B)O of op een reguliere school met een uitdagende populatie.
 • Je bent enthousiast om mee te bouwen aan onze zich verder ontwikkelende school voor Speciaal Onderwijs en wilt je hiervoor inzetten.
 • Je staat open voor verschillende inzichten en expertises en hebt een professionele houding binnen het team.
 • Je kan relativeren en benadert problemen oplossingsgericht.

Kennis en vaardigheden:

 • Een afgeronde PABO
 • Enige tijd ervaring in het speciaal onderwijs is een pré, maar is niet direct noodzakelijk.
 • Duidelijk, geduldig, enthousiasmerend en oplossingsgericht.
 • Zelfstandig en flexibel.
 • Goede communicatieve vaardigheden en ICT-Vaardigheden.
 • Is er op gericht om met collega’s en leerlingen te komen tot gemeenschappelijk gedragen doelen.

Hoe ziet jouw sollicitatieproces eruit?

 • Geïnteresseerd? LEUK!
 • Stuur je sollicitatiebrief en CV naar: c.grootenboer@depiloot.nl
 • Voor meer informatie kan je contact opnemen met Charlotte Grootenboer (afdelingsleider bovenbouw) via: 010-4205314 of 06-83811559.Geplaatst op:
11 december 2020

Met ingang van:
11 december 2020

School:
De Piloot

Deelgemeente:
0

Aantal wtf/fte:
1.0

Salarisschaal:
L 11

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Onderwijzend personeel