Bestuursvergaderingen

Vergadering 14 maart 2016


Het algemeen bestuur en het college van bestuur komen regelmatig bij elkaar. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op het bestuurskantoor van BOOR aan de Prins Hendrikkade 14 in Rotterdam. De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Toehoorders zijn welkom vanaf 19.30 uur.

 

Kernpunten vergadering 14 maart 2016:

 

Aanwezig

Algemeen bestuurPhilip Geelkerken (voorzitter), Marianne van den Anker, Miriam Scha, Paul Zevenbergen, Farid Azarkan, Laura van Geest
 

College van bestuur
Huub van Blijswijk, Didier Dohmen, Anne de Visch Eybergen

 

Boor services
Dennis van Zundert (concern controller), Roos van der Lee (bestuurssecretaris), Trudie Eiting (secretaresse cvb)

 

Publieke tribune
Co Engberts (gemeenteraadslid PvdA)

 

Mededelingen

De voorzitter deelt dat hij een gesprek heeft gevoerd met de voorzitters van de gmr’s. Zij willen graag intensiever met het bestuur spreken dan voorheen. Ze zijn blij met de ontwikkelingen bij BOOR, wel willen ze graag nog meer aan de voorkant bij ontwikkelingen betrokken worden.

 

Er is overleg geweest tussen BOOR en het ministerie van OCW over de middelen van het project Kwaliteit in het PO. Vanaf 1 augustus stopt het programma School aan Zet. BOOR heeft nu gevraagd of er nog een resterend bedrag is voor School aan Zet, en of dit ingezet kan worden voor het eigen kwaliteitsbeleid. Het Ministerie wil hierin meedenken. Op een later moment wordt dit verder besproken.

 

Ziekteverzuim

Het bestuur stelt de notitie Ziekteverzuim bij BOOR in 2015 vast. Tijdens het gesprek over de notitie worden nog de volgende zaken opgemerkt:

  • Er is veel waardering voor de notitie en voor het feit dat de informatiepositie van BOOR op dit belangrijke punt op orde is.
  • In de volgende notitie wordt ook een reflectie van schoolleiders op de verzuimcijfers van de eigen locatie opgenomen.
  • Goed dat er extra inzet komt voor het toerusten van schoolleiders, zij zijn immers de casemanagers.

 

Notities

Twee notities zijn voorbesproken in de Onderwijscommissie, en komen ter kennisgeving aan de orde in de vergadering. Het betreft:

  • Onderwijs aan leerplichtige anderstalige nieuwkomers
  • Thuiszitters

Ook stelt het bestuur de lijst met maatschappelijke thema’s vast die de komende periode besproken zullen worden.


Tijd:
18.30-21.00

Locatie:
BOOR Bestuurskantoor, Prins Hendrikkade 14, Rotterdam


Document