Bestuursvergaderingen

Vergadering 12 december 2016


Het algemeen bestuur en het college van bestuur komen regelmatig bij elkaar. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op het bestuurskantoor van BOOR aan de Prins Hendrikkade 14 in Rotterdam. De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Toehoorders zijn welkom vanaf 19.30 uur.

 
Kernpunten vergadering 12 december 2016

 

Aanwezig

Algemeen bestuur

Philip Geelkerken (voorzitter), Laura van Geest, Marianne van den Anker, Miriam Scha, Farid Azarkan.

 

Afwezig met kennisgeving

Paul Zevenbergen

 

College van bestuur

Huub van Blijswijk, Anne de Visch Eybergen

 

Afwezig met kennisgeving

Didier Dohmen

 

BOOR Services

Roos van der Lee (bestuurssecretaris)

Dennis van Zundert (concern controller)

Corine Ferwerda (secretaresse CvB)

 
Toezichtkader 2017

In het toezichtkader staan de doelstellingen en ambities van BOOR, en de voortgang die we hierop willen zien in 2017. Het is bedoeld als handzaam document voor gemeente, bestuur én de directeuren. Het voorstel is daarom om de inhoud van het toezichtkader volgend jaar nog wat beknopter weer te geven.

 
Profiel schoolleiders

Het schoolleidersprofiel moet inzicht geven in de manier waarop schoolleiders van BOOR zich onderscheiden van schoolleiders van andere organisaties. Het stuk dat nu op tafel ligt geeft hier nog te weinig kaders voor. Het algemeen bestuur vraagt om meer aandacht voor de grootstedelijke context waarin schoolleiders bij BOOR werken. Ook andere kenmerken van ‘leiders met lef’ kunnen scherper worden weergegeven.

 

In februari komt de volgende versie van het schoolleidersprofiel op de agenda. In een aangescherpte formulering, met toevoeging van onderdelen als resultaatgedrevenheid, lef en de Rotterdamse context en teruggebracht tot één document.

 

Ziekteverzuim

Mogelijk treedt er een (positieve) verschuiving op in de verzuimcijfers van BOOR, omdat blijkt dat ons administratiekantoor zwangerschapsverlof heeft geregistreerd als ‘langdurig ziek’. Dit wordt verder uitgezocht.

 

Er wordt akkoord gegeven op de volgende stukken:

  • Raamovereenkomst accountants (wordt met een jaar verlengd)

  • Treasurystatuut

     

    Ter kennisname komen nog de volgende onderwerpen aan bod:

  • Management development

  • Business case Einstein

  • Analyse leerlingtellingen per 1 oktober


Tijd:
18.30-21.00

Locatie:
BOOR Bestuurskantoor, Prins hendrikkade 14, Rotterdam


Document