Bestuursvergaderingen

Vergadering 13 februari 2017


Het algemeen bestuur en het college van bestuur komen regelmatig bij elkaar. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op het bestuurskantoor van BOOR aan de Prins Hendrikkade 14 in Rotterdam. De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Toehoorders zijn welkom vanaf 19.30 uur.

 

 

Kernpunten vergadering 13 februari 2017
 
Aanwezig

Algemeen bestuur

Philip Geelkerken (voorzitter), Laura van Geest, Marianne van den Anker, Miriam Scha, Paul Zevenbergen

 

Afwezig met kennisgeving

Farid Azarkan

 

College van bestuur

Huub van Blijswijk, Anne de Visch Eybergen

 

Afwezig met kennisgeving

Didier Dohmen

 

Roos van der Lee (bestuurssecretaris)

Dennis van Zundert (directeur BOOR Services)

Corine Ferwerda (secretaresse cvb)

 

Gasten

Jan Veenker (bovenschools directeur a.i.)

Kees Lambregtse (hoofd HR)

Frederik van Winkelen (hoofd Financiën)

Rob van Butselaar (concern controller)

 

Kennismaking

Het openbare deel van de vergadering start met een kennismaking met vier nieuwe medewerkers. De collega’s delen hun eerste indrukken van BOOR met het algemeen bestuur. Zaken die genoemd worden zijn de dynamiek van de organisatie, de grote betrokkenheid en het harde werken.

 

Mededelingen
  • De voorzitter van het ab heeft een gesprek gehad met de drie voorzitters van de gmr’s. Uit dit gesprek blijkt dat de relatie met het cvb zeer wordt gewaardeerd. Wel klinkt het signaal dat sommige onderwerpen eerder besproken moeten worden met de gmr’s. Eind september is er opnieuw een gesprek van de voorzitters van ab en gmr’s.

  • EarlyBird: er is gekozen om EarlyBird binnen BOOR te houden onder BOOR Services.

Schoolleidersprofiel

Het schoolleidersprofiel wordt vastgesteld. Belangrijke element is leiderschap met lef, en het moreel kompas dat een BOOR Schoolleider moet zijn.

 

Ziekteverzuim

De cijfers laten een positiever beeld zien dan voorheen. Door de eerdere wijze van registreren tot 1 januari 2017 leek het ziekteverzuim de afgelopen jaren binnen BOOR iets hoger dan het daadwerkelijk blijkt te zijn. Dat daar gelaten geven de licht stijgende cijfers in het primair onderwijs toch reden tot zorg.


Tijd:
18.30-21.00

Locatie:
BOOR Bestuurskantoor, Prins hendrikkade 14, Rotterdam


Document