Bestuursvergaderingen

Vergadering 19 april 2017


Het algemeen bestuur en het college van bestuur komen regelmatig bij elkaar. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op het bestuurskantoor van BOOR aan de Prins Hendrikkade 14 in Rotterdam. De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Toehoorders zijn welkom vanaf 19.30 uur.

 
Kernpunten vergadering 19 april 2017:
 
Aanwezig

Algemeen bestuur

Philip Geelkerken (voorzitter), Laura van Geest, Marianne van den Anker, Miriam Scha, Paul Zevenbergen

 

College van bestuur

Huub van Blijswijk, Anne de Visch Eybergen

 

Afwezig met kennisgeving

Didier Dohmen

 

Roos van der Lee (bestuurssecretaris)

Dennis van Zundert (directeur BOOR Services)

Trudie Eiting (secretaresse cvb)

 

Gasten

Wim Touw (KPMG)

Paul Kamps

 

Jaarstukken 2016

Na het vaststellen van het verslag van 13 februari, start de vergadering met een toelichting op de jaarstukken. De  accountant sluit voor dit onderwerp aan. De stukken zien er goed uit, zowel in kwalitatieve als in financiële zin, aldus KPMG. De auditcommissie heeft de jaarstukken voorbesproken en adviseert positief aan het algemeen bestuur om de stukken vast te stellen. Het algemeen bestuur spreekt haar waardering uit richting de accountant en de collega’s van het bureau voor de totstandkoming van de stukken en stelt ze vast. Ze worden ter goedkeuring naar de gemeenteraad gestuurd.

 

De jaarstukken brengen ook een gesprek op gang over zaken waar we tevreden over zijn en waar we nog kunnen verbeteren, op basis van cijfers als de examenresultaten, tevredenheidsonderzoeken en percentage LB-functies binnen BOOR. Er wordt afgesproken in zijn algemeenheid eens over deze zaken te spreken, bijvoorbeeld tijdens de retraite.

 

Voortgangsrapportage

De voortgangsrapportage over de eerste drie maanden van 2017 is al voorbesproken in de auditcommissie, die opmerkingen worden in de rapportage verwerkt. Het ziet ernaar uit dat de begroting gehaald gaat worden, al zijn er op enkele basisscholen wel een aantal overschrijdingen goedgekeurd. Dit wordt binnen de sector gecompenseerd.

 

Het algemeen bestuur vraagt aandacht voor het thema identiteit. Dit thema neemt een centrale plek in op de agenda van BOOR. Het gaat dan om actieve pluriformiteit, burgerschap, de manier waarop dit onderwerp in de scholen besproken wordt en een normatief kader.

 

De voortgangsrapportage wordt vastgesteld, met een aantal aanpassingen, en kan naar de gemeente worden verstuurd.

 

Rondvraag

Tijdens de rondvraag gaat het over de vacature voor rector Libanon, en de mate waarin het schoolleidersprofiel van BOOR hierin al dan niet is meegenomen. De implementatie van het schoolleidersprofiel heeft nog aandacht nodig, zo wordt geconcludeerd.


Tijd:
18.30-21.00

Locatie:
BOOR Bestuurskantoor, Prins hendrikkade 14, Rotterdam


Document