Bestuursvergaderingen

Vergadering 26 juni 2017


Het algemeen bestuur en het college van bestuur komen regelmatig bij elkaar. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op het bestuurskantoor van BOOR op de Schiekade 34 in Rotterdam. De bestuursvergaderingen zijn openbaar. 

 

 

Kernpunten vergadering 26 juni 2017:

 

Aanwezig

Algemeen bestuur

Philip Geelkerken (voorzitter), Laura van Geest, Marianne van den Anker, Miriam Scha, Paul Zevenbergen

 

College van bestuur

Huub van Blijswijk, Anne de Visch Eybergen

 

Roos van der Lee (bestuurssecretaris)

Rob van Butselaar (concern-controller)

Dennis van Zundert (directeur BOOR Services)

Trudie Eiting (secretaresse cvb)

 

Mededelingen

Algemeen bestuur

Op 8 juni is een gesprek geweest met de kleine commissie ZOCS. Dit gesprek is positief verlopen en de commissie heeft haar vertrouwen in de koers van BOOR opnieuw bevestigd. In november is er weer een ontmoeting tijdens het jaarlijkse gesprek met het algemeen bestuur en het college van bestuur. Met de wethouder is afgesproken om het toezichtkader op onderdelen te nuanceren en hergroeperen.

 

Over de fraudezaak: het is goed dat er nu een uitspraak ligt. Wel is er sprake van behoorlijke strafvermindering, omdat het zes jaar heeft geduurd voor het tot een rechtszaak kwam. De vordering op vergoeding van schade van BOOR is afgewezen. Hierover zijn we nog in overleg met onze advocaat.

 

College van bestuur
Huub van Blijswijk geeft een update over de inkoopcoöperatie ICT. Er is weer een grote bijeenkomst geweest waar 143 besturen bij aanwezig waren. De kans is groot dat de coöperatie er komt.

 

Stand van zaken leegstandsreductie en kleine scholen

Er is een nieuw proces ingericht, waar het algemeen bestuur met belangstelling kennis van neemt. In het najaar komt het complete overzicht van kleine scholen in het basisonderwijs, inclusief plannen van aanpak voor groei dan wel fusie of sluiting beschikbaar. Dan komt het onderwerp opnieuw op de agenda voor besluitvorming.

 
Rondvraag

Er wordt gevraagd naar wat de stand van zaken is wat betreft de vacature voor een nieuw lid voor het algemeen bestuur. Het profiel hiervoor is inmiddels goedgekeurd door de gmr’s en ligt bij een werving- en selectiebureau. Op 4 juli neemt het bestuur afscheid van Farid Azarkan.


Tijd:
18.30-21.00

Locatie:
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam


Document