Bestuursvergaderingen

Vergadering 18 september 2017


Het algemeen bestuur en het college van bestuur komen regelmatig bij elkaar. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op het bestuurskantoor van BOOR op de Schiekade 34 in Rotterdam. De bestuursvergaderingen zijn openbaar. 

 
Kernpunten vergadering 18 september 2017:

 

Aanwezig

Algemeen bestuur

Philip Geelkerken (voorzitter), Laura van Geest, Marianne van den Anker, Miriam Scha, Paul Zevenbergen

 

College van bestuur

Huub van Blijswijk, Anne de Visch Eybergen, Renata Voss

 

Roos van der Lee (bestuurssecretaris)

Rob van Butselaar (concern-controller)

 

Mededelingen

College van bestuur

Het cvb deelt mee dat er een interim hoofd HR is aangesteld bij BOOR Services. Zij heeft specifiek de opdracht om een impuls te geven aan teamontwikkeling en cultuur binnen de afdeling, en meters te maken op strategische HR-dossiers.

 

Stand van zaken ziekteverzuim

Na een jarenlange daling van het verzuim is er in het eerste halfjaar van 2017 helaas weer een stijging merkbaar. Er ligt een document op tafel met een duiding van de cijfers. Het algemeen bestuur vraagt of er ook een vergelijk gemaakt kan worden met de landelijke cijfers.

 

Het college van bestuur licht toe dat er een aantal hypotheses onderzocht zullen worden, om te achterhalen welke factoren van invloed zijn op het verzuim. Ook zal het verzuim worden onderverdeeld in categorieën, waardoor duidelijk moet worden welk verzuim wel en welk niet werkgerelateerd is. Bij complexe dossiers wordt de expertise van een extern bureau ingezet. Tot slot wordt er ingezet op een grotere discipline bij de herstelmeldingen.

 

De analyse en de vervolgstappen komen als ze zijn uitgewerkt terug op de agenda van de onderwijscommissie en het algemeen bestuur.

 

Rondvraag
  • Woensdag 27 september is er een gesprek tussen het bestuur van BOOR en de commissie ZOCS over de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Verschillende invalshoeken voor dit gesprek worden besproken.
  • Tijdens de bestuursretraite zal het gaan over de doelstellingen voor 2018 en de normen die daarbij horen.
  • De AB-leden laten weten ook dit schooljaar graag weer een of twee gmr-vergaderingen te willen bijwonen.

Tijd:
18.30-21.00

Locatie:
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam


Document