Samenstelling

 

Personeelsgeleding

 • Rowin Manurat (vicevoorzitter)
  Het Passercollege
 • Conny Rosvall
  Mytylschool de Brug
 • Floor Slavenburg
  Mytylschool de Brug
 • Margot du Burck
  De Archipel
 • Berco Rheeden
  VSO Herenwaard

Oudergeleding

 • Caroline van der Esch (voorzitter)
  Passer College
 • Kimberley Ann Maduro
  De Piloot
 • Jeroen Krol
  A. Willeboerschool
 • Susanne van Dijk
  VSO het Passercollege
 • Djordje Stojanovic
  Tyltylschool
 • Lideweij Zondag